Doktoravhandling på CD-ROM

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Så vidt jeg vet, er dette en av de første doktoravhandlingene som presenteres og distribueres på CD-ROM, sierPer Gisle Djupesland, som disputerte ved Universitetet i Oslo i mai med avhandlingen Ekkoundersøkelse avspedbarnsneser.

  Djupesland forsøkte først å få sendt ut en modifisert utgave av avhandlingen som et supplement til tidsskriftetActa Oto-Laryngologica, men det ville kostet et sekssifret beløp. I samarbeid med den danske produsenten avekkoapparatet, fikk han produsert en CD-ROM-utgave av avhandlingen for en tidel av prisen. CD-ROM-platen er nyligdistribuert i et opplag på rundt 3000 eksemplarer sammen med tidsskriftet Acta Oto-Laryngologica.

  Akustisk rhinometri er en ny metode for undersøkelse av spedbarnets nese. Ved å analysere ekkoet av lydsignaler somsendes inn i nesen, fremstilles nesehulens dimensjoner grafisk (1, 2). Opprinnelig hadde Djupesland planer om å leggeinn videoklipp og annet bildemateriale som nettopp en CD-ROM egner seg ypperlig for. Tiden ble imidlertid for knapp,men utgivelsen av denne første CD-platen har gitt mersmak. Planen er å lage en introduksjonsvideo om emnet iavhandlingen, sier Djupesland som synes det er spennende med nye medier.

  Han legger heller ikke skjul på at det både er mer praktisk og ikke minst mye rimeligere å distribuere avhandlingeni form av en CD-ROM. Også for brukerne er det mange fordeler med CD-ROM; den er lett å navigere i, og for den som ogsåhar Internett-tilgang kan man med få tastetrykk lese sammendrag av artikler som avhandlingen refererer til. For å lesedette må man installere Adobe Acrobate Reader fra Internett.

  – Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media