Doktoravhandling på CD-ROM

Artikkel

– Så vidt jeg vet, er dette en av de første doktoravhandlingene som presenteres og distribueres på CD-ROM, sier Per Gisle Djupesland, som disputerte ved Universitetet i Oslo i mai med avhandlingen Ekkoundersøkelse av spedbarnsneser.

Djupesland forsøkte først å få sendt ut en modifisert utgave av avhandlingen som et supplement til tidsskriftet Acta Oto-Laryngologica, men det ville kostet et sekssifret beløp. I samarbeid med den danske produsenten av ekkoapparatet, fikk han produsert en CD-ROM-utgave av avhandlingen for en tidel av prisen. CD-ROM-platen er nylig distribuert i et opplag på rundt 3000 eksemplarer sammen med tidsskriftet Acta Oto-Laryngologica.

Akustisk rhinometri er en ny metode for undersøkelse av spedbarnets nese. Ved å analysere ekkoet av lydsignaler som sendes inn i nesen, fremstilles nesehulens dimensjoner grafisk (1, 2). Opprinnelig hadde Djupesland planer om å legge inn videoklipp og annet bildemateriale som nettopp en CD-ROM egner seg ypperlig for. Tiden ble imidlertid for knapp, men utgivelsen av denne første CD-platen har gitt mersmak. Planen er å lage en introduksjonsvideo om emnet i avhandlingen, sier Djupesland som synes det er spennende med nye medier.

Han legger heller ikke skjul på at det både er mer praktisk og ikke minst mye rimeligere å distribuere avhandlingen i form av en CD-ROM. Også for brukerne er det mange fordeler med CD-ROM; den er lett å navigere i, og for den som også har Internett-tilgang kan man med få tastetrykk lese sammendrag av artikler som avhandlingen refererer til. For å lese dette må man installere Adobe Acrobate Reader fra Internett.

– Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

Anbefalte artikler