Dødelighet i norske sykehus - en kritisk kommentar

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Rapporten In-hospital mortality rates in Norway 1994-97 presenterer ikke faktiske dødelighetstall. I stedet har manbrukt en logistisk regresjonsanalyse til å beregne en forventet dødelighet, ut fra sammensetningen avpasientpopulasjonen mht. kjønn, alder, diagnoserelaterte grupper, hoveddiagnose, to bidiagnoser og lengden påsykehusoppholdet. En standard dødelighetsrate er så beregnet som forholdet mellom den observerte dødeligheten og denberegnede dødeligheten, og denne standard dødelighetsrate er så brukt i sammenlikningen mellom sykehusene. Det påpekesat denne fremgangsmåten ikke synes å være godt nok validert. Således gir rapporten overraskende resultater fordødelighet både for hjerteinfarkt og lårhalsbrudd ved mange av sykehusene. Standard dødelighetsrate synes å være vel sårelatert til den beregnede dødeligheten som til den observerte. Siden den beregnede dødeligheten er svært usikker,anbefales det at fremtidige rapporter av denne typen først og fremst vektlegger den faktiske observerte dødelighet. Idiskusjonen av resultatene bør man derimot bringe inn forskjeller i pasientsammensetning og medisinsk standard, såfremtdisse er godt nok validert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media