Bildediagnostikk ved intestinal pneumatose

Dorenberg E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Gass i tarmvegg, krøs og portvener kan skyldes alvorlig tilgrunnliggende sykdom som for eksempel tarmgangren eller nekrose. Tilstanden kan også være ledsagefenomen til andre sykdomstilstander som kan behandles konservativt. Intestinal pneumatose omtales basert på tre kasuistikker. Det legges spesielt vekt på bildediagnostikk av tilstanden. Ved computertomografi påvises små abnorme luftansamlinger lettere enn ved konvensjonelle røntgenundersøkelser. Undersøkelsen anbefales utført med peroralt kontrastmiddel og tett aksial snittføring. Korrekt bruk av gråtoneskalaen øker den diagnostiske sikkerhet.

Anbefalte artikler