Beredskap for blodforsyning i tilfelle krig eller katastrofer

Fagerhol MK, Dobloug Idy Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forsyningen og bruken av blod under krig eller katastrofer forutsetter et effektivt samarbeid mellom sivile og militære myndigheter på flere nivåer. Samarbeidet reguleres av et direktiv gitt av Forsvarets overkommando/Sanitetsstaben, som forutsetter at Forsvaret ved behov kan rekvirere blod fra sivile blodbanker. En spørreundersøkelse til landets blodbanker viser at disse har adekvat kapasitet for innkalling og tapping av blodgivere samt prosessering av blod selv om strømtilførselen skulle svikte eller datasystemer midlertidig skulle bli satt ut av drift. Derimot mangler planer for organisering og drift av den sivile del av transfusjonstjenesten under kriser. Nøkkelpersonell på ulike nivåer må få sine oppgaver og sitt ansvar klart beskrevet, og normale og alternative kommunikasjonslinjer må etableres og prøves med jevne mellomrom.

Anbefalte artikler