Beredskap for blodforsyning i tilfelle krig eller katastrofer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forsyningen og bruken av blod under krig eller katastrofer forutsetter et effektivt samarbeid mellom sivile og militæremyndigheter på flere nivåer. Samarbeidet reguleres av et direktiv gitt av Forsvarets overkommando/Sanitetsstaben, somforutsetter at Forsvaret ved behov kan rekvirere blod fra sivile blodbanker. En spørreundersøkelse til landetsblodbanker viser at disse har adekvat kapasitet for innkalling og tapping av blodgivere samt prosessering av blod selvom strømtilførselen skulle svikte eller datasystemer midlertidig skulle bli satt ut av drift. Derimot mangler planerfor organisering og drift av den sivile del av transfusjonstjenesten under kriser. Nøkkelpersonell på ulike nivåer måfå sine oppgaver og sitt ansvar klart beskrevet, og normale og alternative kommunikasjonslinjer må etableres og prøvesmed jevne mellomrom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media