Behov for stomisykepleie i Norge

Stange M Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Tallet på stomiopererte i Norge i dag er noe usikkert, men en nylig registrering i helseregion 3 tyder på at antallet på landsbasis er ca. 8000 (en prevalens på 200 per 100000 innbyggere). Ved en undersøkelse i 1997 ble det registrert nesten 800 nyopererte stomipasienter i helseregion 2, en insidens på 50 per 100000 innbyggere.

Stomisykepleietilbudet er i dag tilfeldig og utilstrekkelig. En tilrådning fra fagrådet for gastroabdominal medisin og kirurgi i helseregion 2 konkluderer med at det bør være én stomisykepleier per 100000 innbyggere. I 1997 var det 1/6 stomisykepleierstilling per 100000 innbyggere i helseregion 2. Stomiomsorgen og stomisykepleien bør styrkes for å bedre helse og livskvalitet for de stomiopererte.

Anbefalte artikler