Vasoaktive transmittere i koronarsirkulasjonen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Humane koronare hjertekar innerveres av sympatiske, parasympatiske og sensoriske nerver. Med immunhistokjemiske metoderer det demonstrert forskjellige signalsubstanser i subpopulasjoner av disse nervefibrene. Man antar at nevropeptid Yblir utskilt sammen med noradrenalin fra adrenerge perivaskulære nervefibrer og at vasoaktivt intestinalt polypeptidblir utskilt sammen med acetylkolin fra parasympatiske nervefibrer, mens substans P og kalsitoningenrelatert peptidutskilles fra sensoriske perivaskulære nerver. Derimot produseres nitrogenoksid og endotelin i blodårenesendotelceller. Substans P, kalsitoningenrelatert peptid, vasoaktivt intestinalt polypeptid og nitrogenoksid har enrelakserende effekt på koronarkarene, mens endotelin medfører kraftig kontraksjon. Nevropeptid Y blir regnet som enkarkontraherende substans, men i koronarsirkulasjonen er det bare i visse studier blitt påvist en direkte effekt avnevropeptid Y på kartonus. Acetylkolin og noradrenalin kan indusere både kontraksjon og relaksasjon av koronarkarene,og mye taler for at endoteldysfunksjon og arteriosklerose kan predisponere for økt konstriktorisk respons. Utoverperivaskulæreog endoteliale vasoaktive substanser kan også humorale substanser som gonadale hormoner påvirke tonus ikoronarkarene. Selv om den eksakte fysiologiske betydningen av disse substansene fortsatt er uklar, har desannsynligvis en viktig rolle i reguleringen av koronargjennomblødningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media