Unge legers selvrapporterte praktiske ferdigheter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er i dag ingen nasjonal konsensus om hvilke praktiske prosedyrer en kandidat skal beherske etter avsluttetmedisinstudium. Hensikten med denne undersøkelsen var å undersøke det selvrapporterte ferdighetsnivået i praktiskeprosedyrer etter endt medisinstudium og før oppstart i turnustjeneste. Et spørreskjema ble sendt til alle kandidatersom skulle påbegynne sin turnustjeneste i perioden juli 1996 til januar 1998. Kandidatene ble bedt om å angi sittferdighetsnivå i 88 praktiske prosedyrer på en visuell-analog skala. 519 av 621 kandidater svarte (84%),og 89% avrespondentene hadde nylig avsluttet medisinstudiet. Det var betydelig variasjon i ferdighetsnivå blant kandidater frasamme studiested og mellom studiesteder. De som hadde studert i Tromsø, angav signifikant bedre ferdigheter ennkandidater fra Oslo og Bergen. Menn rapporterte signifikant bedre ferdigheter enn kvinner. Studien viser at detselvrapporterte ferdighetsnivået varierte til dels betydelig mellom kandidater utdannet ved de fire norskeuniversitetene. I enkelte prosedyrer var det rapporterte ferdighetsnivået lavere enn det som synes forsvarlig.Resultatene indikerer at undervisningen av og opplæringen i praktiske prosedyrer ofte er tilfeldig og av utilstrekkeligkvalitet. Systematisk undervisning og opplæring i praktiske prosedyrer samt nasjonal konsensus om hvilke prosedyrer somskal læres og beherskes på hvilket nivå synes nødvendig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media