Pasienten som tekst - metaforer i medisinen

Kamps H Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Språklige bilder, metaforer, som forekommer i lege-pasient-samtalen, kan bidra til forståelsen av sykdomshistorien og behandlingsforløpet. Metaforer kan også være et språklig middel til å berøre temaer som er vanskelige å formidle i et ikke-metaforisk språk: død, sorg, smerte. Metaforer i lege-pasient-samtalen kan hentes fra pasienters livsverden og fra den medisinske kunnskapsverden. Medisinsk språk preges av metaforer hentet fra krig og teknikk. Det engelske faguttrykket “narrative based medicine” betoner fortellingens plass i medisinsk kunnskapsutvikling. Metaforen om “pasienten som tekst” er blitt utviklet med bakgrunn i narrativ teori. Litteraturvitere har lenge studert metaforer som språklige virkemidler. I artikkelen argumenteres det for medisinsk narratologi som et nytt forskningsfelt og for å anerkjenne betydningen av metaforer i medisinsk kommunikasjon og kunnskapsutvikling.

Anbefalte artikler