Pasienten som tekst - metaforer i medisinen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Språklige bilder, metaforer, som forekommer i lege-pasient-samtalen, kan bidra til forståelsen av sykdomshistorien ogbehandlingsforløpet. Metaforer kan også være et språklig middel til å berøre temaer som er vanskelige å formidle i etikke-metaforisk språk: død, sorg, smerte. Metaforer i lege-pasient-samtalen kan hentes fra pasienters livsverden og fraden medisinske kunnskapsverden. Medisinsk språk preges av metaforer hentet fra krig og teknikk. Det engelskefaguttrykket "narrative based medicine" betoner fortellingens plass i medisinsk kunnskapsutvikling. Metaforen om"pasienten som tekst" er blitt utviklet med bakgrunn i narrativ teori. Litteraturvitere har lenge studert metaforer somspråklige virkemidler. I artikkelen argumenteres det for medisinsk narratologi som et nytt forskningsfelt og for åanerkjenne betydningen av metaforer i medisinsk kommunikasjon og kunnskapsutvikling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media