Pasienten fra objekt til subjekt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I denne kronikken ønsker forfatteren å sette spørsmålstegn ved sider av medisinens idealer om objektivisering idiagnostikk og behandling. Ved å trekke frem elementer fra den fransklitauiske filosofen Emmanuel Lévinas' tanker ommøter med den Andre, ønsker forfatteren å feste oppmerksomheten på pasienten som unikt subjekt. Hun aner ethelsebringende potensial i konsultasjoner hvor pasientens subjektive livserfaring blir gyldig kunnskap i legen ogpasientens felles arbeid med å gjenvinne pasientens helse og motarbeide sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media