Nekrotiserende fasciitt - en kirurgisk utfordring

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Nekrotiserende fasciitt er en meget farlig bakteriell infeksjonssykdom som uten behandling fører til døden. Denbegynner i hud og medfører nekrose av underhudsvev og fascie. Symptomer ved sykdomsdebut kan være diffuse og vanskeligeå tolke. Infeksjonen forårsakes i Norge nå oftest av gruppeA-streptokokker.

  Undersøkelsen er en retrospektiv gjennomgang av 20 pasienter behandlet for nekrotiserende fasciitt ved SykehusetØstfold i Fredrikstad i perioden 1993-98, ti kvinner og ti menn i alderen 28-78 år. Tilstand ved innleggelse,tidsintervaller fra sykdomsdebut til operasjon, behandling og behandlingsresultater ble registrert.

  Alle pasientene hadde lokale infeksjonstegn, og uttalte lokale smerter var typisk. Samtlige ble operert medeksplorative incisjoner som bekreftet diagnosen. Alt nekrotisk vev ble fjernet, om nødvendig i flere seanser. Trepasienter døde og fem overlevde med alvorlig følgetilstand i form av amputert ekstremitet.

  Svekket immunforsvar er ingen forutsetning for utvikling av nekrotiserende fasciitt. Ved alle tilstander med lokalebløtdelsinfeksjoner må sykdommen overveies. Liberal bruk av eksplorative incisjoner er nødvendig for å bekreftediagnosen. Radikal eksisjon av alt affisert vev er avgjørende for resultatet. Økt kunnskap og erfaring med sykdommen ivårt lokalmiljø har ført til raskere diagnose og behandling og derved sannsynligvis til bedre behandlingsresultat.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media