Nekrotiserende fasciitt - en kirurgisk utfordring

Sjo OH, Ivarsson LE, Sundhagen JO, Mikkelsen EM Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Nekrotiserende fasciitt er en meget farlig bakteriell infeksjonssykdom som uten behandling fører til døden. Den begynner i hud og medfører nekrose av underhudsvev og fascie. Symptomer ved sykdomsdebut kan være diffuse og vanskelige å tolke. Infeksjonen forårsakes i Norge nå oftest av gruppeA-streptokokker.

Undersøkelsen er en retrospektiv gjennomgang av 20 pasienter behandlet for nekrotiserende fasciitt ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad i perioden 1993-98, ti kvinner og ti menn i alderen 28-78 år. Tilstand ved innleggelse, tidsintervaller fra sykdomsdebut til operasjon, behandling og behandlingsresultater ble registrert.

Alle pasientene hadde lokale infeksjonstegn, og uttalte lokale smerter var typisk. Samtlige ble operert med eksplorative incisjoner som bekreftet diagnosen. Alt nekrotisk vev ble fjernet, om nødvendig i flere seanser. Tre pasienter døde og fem overlevde med alvorlig følgetilstand i form av amputert ekstremitet.

Svekket immunforsvar er ingen forutsetning for utvikling av nekrotiserende fasciitt. Ved alle tilstander med lokale bløtdelsinfeksjoner må sykdommen overveies. Liberal bruk av eksplorative incisjoner er nødvendig for å bekrefte diagnosen. Radikal eksisjon av alt affisert vev er avgjørende for resultatet. Økt kunnskap og erfaring med sykdommen i vårt lokalmiljø har ført til raskere diagnose og behandling og derved sannsynligvis til bedre behandlingsresultat.

Anbefalte artikler