Legesider på Internett

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Tabell
   

  Tidsskriftet har bedt tre leger vurdere innhold og bruksverdi av fem legesider påInternett. Sidene, som er et utvalg av norske nettsider, er valgt fordi de tilbyr leger ulike tjenester som gjør at dekan kalles åpningssider eller startsider for leger på Internett. Testingen er gjennomført i nettleserenNetscape.

  Weblegen

  www.weblegen.no

  Weblegen er laget av Focus Media AS, og har vært i drift siden i mai. Den har mellom 40 til100 oppslag hver dag fra ulike brukere. Nedlastingstiden ble målt til 30 sekunder. Weblegen markedsfører seg somsamlingsstedet for leger på nett. Tjenesten har åpen tilgang for alle, og noen få bannerannonser.

  Testpanelet mener: Weblegen orienterer seg mot takster og legemidler, og det tilbysingen medisinske nyheter. Lenkene er få og dårlige. Weblegen er også skjemmet av trykkfeil. Innholdet i litteratursøkog kliniske problemstillinger var tilfeldig, og møtekalenderen har en lite tilfredsstillende liste. Testpanelet girsidenes layout ståkarakter, men finner ellers ikke mye å skryte av. Oppbyggingen av siden består av et roteterubrikksystem, der flere av rubrikkene står tomme.

  Konklusjon: Weblegen er et dårlig produkt som ikke bør ofres myetid.

  Samlet vurdering:


  Legesiden

  www.legesiden.no

  Legesiden lages og oppdateres av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne. Legesiden hareksistert siden høsten 1998, og i mai i år ble det målt 7258 treff på siden. Vår testmaskin brukte 24 sekunder på åkomme inn på Legesiden, som markedsføres som en søkeside og et lenkebibliotek for norske leger.

  Testpanelet mener: Legesiden er en ren lenkesamling. Det finnes ingen nyheter ellerannet egenprodusert stoff. Siden fremstår som ryddig og oversiktlig og gir et seriøst inntrykk. Imidlertid eroppdateringen noe utilfredsstillende, med enkelte undersider som ikke har vært oppdatert på noen måneder. Det finnesmye relevant informasjon på Legesiden, og det er forholdsvis lett å finne emneområder. Det ble også påpekt atlenkesamlingen er god og oversiktlig. Allmennmedisin, den største av spesialitetene, er imidlertid noe forsømt.Legesiden retter seg nok mest til sykehusleger.

  Konklusjon: Åpenbart en faglig velfundamentertstartside, men er oppdateringen og regulariteten god nok?

  Samlet vurdering: • • • •


  MediNET

  www.medinet.no

  MediNET er levert av Transmit Medical, med lege Kjell Krüger som ansvarlig redaktør.Tjenesten, som er passordbeskyttet, ble lansert i januar 1998. Det tok tre sekunder å få innloggingsbildet, 35 sekunderetter pålogging. 6675 abonnenter. Bannerannonser finnes på de lukkede sidene. Egenreklamen sier: MediNET er enInternett-basert nyhets- og informasjonstjeneste skreddersydd for leger.

  Testpanelet mener: Nyhetstjenesten reklamerer med daglige nyheter, men finner atkvaliteten på nyhetene er litt ymse. Oppslagene er stort sett ukritiske og uten nytteverdi. Det er svært fåegenproduserte nyheter, og hovedkilden for nyhetsoppslagene er dagspressen. De beste tilbudene for leger finnes underDr. Skogstads lenker og Ukemagasinet, som synes å komme annenhver uke og som inneholder flere lesverdige"myksaker".

  En tilleggsytelse som er verd å nevne, er Harrisons lærebok i indremedisin. Et annetlyspunkt er lenken til Pål Pasient som egentlig ligger på Hoechsts hjemmeside, og som er en forholdsvis brukbarvirtuell kasuistikk med en viss læringsverdi. Legeliv handler ikke om leger, men er et kommersielt tilbud og består avrubrikkannonser.

  Ved søk på sidene var resultatet noe labert. Panelet var delt i synet på MediNETsfunksjonalitet. Det ble påpekt at man flere steder må bruke mange tastetrykk før målet nås, mens det også ble hevdet atdet er lett å klikke seg frem. Sidene er oversiktlige, og har en tiltalende grønnfarge.

  Konklusjon: Nyhetstjeneste med ymse kvalitet.

  Samlet vurdering: • •


  MediWeb

  www.mediweb.no

  Utgiver er Hjemmet-Mortensen forlag med lege Christian Anker som medisinsk redaktør. MediWeber en Internett-tjeneste rettet mot norske leger og helsepersonell, men den er åpen for alle. Tjenesten er finansiertgjennom annonser, og har eksistert siden sommeren 1997. MediWeb er en del av Doktor Online-konseptet, og sidene har60000 oppslag per måned. Nedlastingstiden var 20 sekunder.

  Testpanelet mener: MediWeb har en nyhetsside med egenprodusert stoff i form avsammendrag av utenlandske artikler, samt nytt fra Norge og nytt fra utlandet i notisform. Sammendragsartiklene ergrundige og gode. Det ble litt trekk for bokanmeldelsene som virker tilfeldig valgt, og som fremstår mer som annonserfor bøker. Metodebok for turnusleger fantes dessuten i foreldet utgave. Tjenesten fikk en stor tilleggsverdi forkoblingen mot Folkehelsa, MSIS, Resistens m.m. i fulltekst. Layouten er delikat, og sidene er oversiktlige. MediWeb hargode og relevante lenker, og man kan gjennomføre raske og effektive søk. Det finnes mye god informasjon forallmennleger på MediWeb. Tjenesten har et fornuftig omfang. Pasienter vil også ha god nytte av dissesidene.

  Konklusjon: Best i test! Testpanelet mener det er den mest gjennomarbeidede norskeside for leger.

  Samlet vurdering: • • • • •


  NettDoktor.no

  www.nettdoktor.no

  NettDoktor.no ble lansert i Norge i juni, men ble etablert i Danmark som en tjeneste forleger i januar. I løpet av de fire første ukene NettDoktor.no har eksistert i norsk, passordbeskyttet utgave, harnesten 2000 leger registrert seg som brukere. Sidene lastes ned på fire sekunder, men forespørsler til tilknyttededatabaser går betraktelig senere. Lege Atle Klovning er nettredaktør og daglig leder. Målet med tjenesten er å tilby dedatabasene norske leger bør ha tilgang på for å drive god praksis.

  Testpanelet mener: NettDoktor.no har en fin layout, og er oversiktlig og lett ånavigere i. Panelet er svært godt fornøyd med å finne Harrison Online, utvidet Medline og Cochrane-databasen. Tjenesteninneholder også lenker til en lang rekke tidsskrifter. Nyhetssiden inneholder et kort sammendrag av en internasjonalartikkel daglig. Passordet må tastes inn hver gang man åpner NettDoktor.no. Det er tungvint. Teksten på sidene bærerpreg av at dette er et dansk opplegg som er tilpasset norske forhold. En original tjeneste på NettDoktor.no erFilosofisk Bakvakt som lages av Edvin Schei ved Universitetet i Bergen. Vel verd et besøk.

  Konklusjon: En seriøs Internett-tjeneste med gode medisinske databaser å søkei.

  Samlet vurdering: • • • •

  – Grete Strand, Nettredaksjonen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media