Legesider på Internett

Artikkel
 

Tidsskriftet har bedt tre leger vurdere innhold og bruksverdi av fem legesider på Internett. Sidene, som er et utvalg av norske nettsider, er valgt fordi de tilbyr leger ulike tjenester som gjør at de kan kalles åpningssider eller startsider for leger på Internett. Testingen er gjennomført i nettleseren Netscape.

Weblegen

www.weblegen.no

Weblegen er laget av Focus Media AS, og har vært i drift siden i mai. Den har mellom 40 til 100 oppslag hver dag fra ulike brukere. Nedlastingstiden ble målt til 30 sekunder. Weblegen markedsfører seg som samlingsstedet for leger på nett. Tjenesten har åpen tilgang for alle, og noen få bannerannonser.

Testpanelet mener: Weblegen orienterer seg mot takster og legemidler, og det tilbys ingen medisinske nyheter. Lenkene er få og dårlige. Weblegen er også skjemmet av trykkfeil. Innholdet i litteratursøk og kliniske problemstillinger var tilfeldig, og møtekalenderen har en lite tilfredsstillende liste. Testpanelet gir sidenes layout ståkarakter, men finner ellers ikke mye å skryte av. Oppbyggingen av siden består av et rotete rubrikksystem, der flere av rubrikkene står tomme.

Konklusjon: Weblegen er et dårlig produkt som ikke bør ofres mye tid.

Samlet vurdering:


Legesiden

www.legesiden.no

Legesiden lages og oppdateres av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne. Legesiden har eksistert siden høsten 1998, og i mai i år ble det målt 7258 treff på siden. Vår testmaskin brukte 24 sekunder på å komme inn på Legesiden, som markedsføres som en søkeside og et lenkebibliotek for norske leger.

Testpanelet mener: Legesiden er en ren lenkesamling. Det finnes ingen nyheter eller annet egenprodusert stoff. Siden fremstår som ryddig og oversiktlig og gir et seriøst inntrykk. Imidlertid er oppdateringen noe utilfredsstillende, med enkelte undersider som ikke har vært oppdatert på noen måneder. Det finnes mye relevant informasjon på Legesiden, og det er forholdsvis lett å finne emneområder. Det ble også påpekt at lenkesamlingen er god og oversiktlig. Allmennmedisin, den største av spesialitetene, er imidlertid noe forsømt. Legesiden retter seg nok mest til sykehusleger.

Konklusjon: Åpenbart en faglig velfundamentert startside, men er oppdateringen og regulariteten god nok?

Samlet vurdering: • • • •


MediNET

www.medinet.no

MediNET er levert av Transmit Medical, med lege Kjell Krüger som ansvarlig redaktør. Tjenesten, som er passordbeskyttet, ble lansert i januar 1998. Det tok tre sekunder å få innloggingsbildet, 35 sekunder etter pålogging. 6675 abonnenter. Bannerannonser finnes på de lukkede sidene. Egenreklamen sier: MediNET er en Internett-basert nyhets- og informasjonstjeneste skreddersydd for leger.

Testpanelet mener: Nyhetstjenesten reklamerer med daglige nyheter, men finner at kvaliteten på nyhetene er litt ymse. Oppslagene er stort sett ukritiske og uten nytteverdi. Det er svært få egenproduserte nyheter, og hovedkilden for nyhetsoppslagene er dagspressen. De beste tilbudene for leger finnes under Dr. Skogstads lenker og Ukemagasinet, som synes å komme annenhver uke og som inneholder flere lesverdige “myksaker”.

En tilleggsytelse som er verd å nevne, er Harrisons lærebok i indremedisin. Et annet lyspunkt er lenken til Pål Pasient som egentlig ligger på Hoechsts hjemmeside, og som er en forholdsvis brukbar virtuell kasuistikk med en viss læringsverdi. Legeliv handler ikke om leger, men er et kommersielt tilbud og består av rubrikkannonser.

Ved søk på sidene var resultatet noe labert. Panelet var delt i synet på MediNETs funksjonalitet. Det ble påpekt at man flere steder må bruke mange tastetrykk før målet nås, mens det også ble hevdet at det er lett å klikke seg frem. Sidene er oversiktlige, og har en tiltalende grønnfarge.

Konklusjon: Nyhetstjeneste med ymse kvalitet.

Samlet vurdering: • •


MediWeb

www.mediweb.no

Utgiver er Hjemmet-Mortensen forlag med lege Christian Anker som medisinsk redaktør. MediWeb er en Internett-tjeneste rettet mot norske leger og helsepersonell, men den er åpen for alle. Tjenesten er finansiert gjennom annonser, og har eksistert siden sommeren 1997. MediWeb er en del av Doktor Online-konseptet, og sidene har 60000 oppslag per måned. Nedlastingstiden var 20 sekunder.

Testpanelet mener: MediWeb har en nyhetsside med egenprodusert stoff i form av sammendrag av utenlandske artikler, samt nytt fra Norge og nytt fra utlandet i notisform. Sammendragsartiklene er grundige og gode. Det ble litt trekk for bokanmeldelsene som virker tilfeldig valgt, og som fremstår mer som annonser for bøker. Metodebok for turnusleger fantes dessuten i foreldet utgave. Tjenesten fikk en stor tilleggsverdi for koblingen mot Folkehelsa, MSIS, Resistens m.m. i fulltekst. Layouten er delikat, og sidene er oversiktlige. MediWeb har gode og relevante lenker, og man kan gjennomføre raske og effektive søk. Det finnes mye god informasjon for allmennleger på MediWeb. Tjenesten har et fornuftig omfang. Pasienter vil også ha god nytte av disse sidene.

Konklusjon: Best i test! Testpanelet mener det er den mest gjennomarbeidede norske side for leger.

Samlet vurdering: • • • • •


NettDoktor.no

www.nettdoktor.no

NettDoktor.no ble lansert i Norge i juni, men ble etablert i Danmark som en tjeneste for leger i januar. I løpet av de fire første ukene NettDoktor.no har eksistert i norsk, passordbeskyttet utgave, har nesten 2000 leger registrert seg som brukere. Sidene lastes ned på fire sekunder, men forespørsler til tilknyttede databaser går betraktelig senere. Lege Atle Klovning er nettredaktør og daglig leder. Målet med tjenesten er å tilby de databasene norske leger bør ha tilgang på for å drive god praksis.

Testpanelet mener: NettDoktor.no har en fin layout, og er oversiktlig og lett å navigere i. Panelet er svært godt fornøyd med å finne Harrison Online, utvidet Medline og Cochrane-databasen. Tjenesten inneholder også lenker til en lang rekke tidsskrifter. Nyhetssiden inneholder et kort sammendrag av en internasjonal artikkel daglig. Passordet må tastes inn hver gang man åpner NettDoktor.no. Det er tungvint. Teksten på sidene bærer preg av at dette er et dansk opplegg som er tilpasset norske forhold. En original tjeneste på NettDoktor.no er Filosofisk Bakvakt som lages av Edvin Schei ved Universitetet i Bergen. Vel verd et besøk.

Konklusjon: En seriøs Internett-tjeneste med gode medisinske databaser å søke i.

Samlet vurdering: • • • •

– Grete Strand, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler