Hemokromatose - en sjelden årsak til hypogonadisme

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En tidligere frisk 28 år gammel mann utviklet nedsatt libido og ereksjonsevne og fikk diagnostisert sekundærhypogonadisme med lavt serum-testosteronnivå og lave serumverdier for FSH og LH. Hypofysefunksjonen for øvrig varnormal. Computertomografi av sella turcica var også normal. Han ble behandlet med testosteroninjeksjoner med godeffekt. Etter tre år fant man transferrinmetning på 94% og serum-ferritin på 4094 µg/l og fikk mistanke om primærhemokromatose. Diagnosen ble bekreftet med leverbiopsi og positiv genmutasjonstest. Han ble behandlet med regelmessigeblodtapninger, i alt 130 ganger à 450 ml. Etter tre års behandling var serumverdiene for LH og testosteron normalisert.Hypogonadisme, som ved siden av diabetes mellitus er den hyppigst beskrevne endokrine forstyrrelse ved hemokromatose,finnes nesten utelukkende hos menn. Hos menn med hemokromatose er det viktig å undersøke gonadefunksjonen. Og man måselvfølgelig utelukke hemokromatose hos menn med hypogonadisme!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media