Hemokromatose - en sjelden årsak til hypogonadisme

Rishaug U, Bell H, Haug E Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


En tidligere frisk 28 år gammel mann utviklet nedsatt libido og ereksjonsevne og fikk diagnostisert sekundær hypogonadisme med lavt serum-testosteronnivå og lave serumverdier for FSH og LH. Hypofysefunksjonen for øvrig var normal. Computertomografi av sella turcica var også normal. Han ble behandlet med testosteroninjeksjoner med god effekt. Etter tre år fant man transferrinmetning på 94% og serum-ferritin på 4094 µg/l og fikk mistanke om primær hemokromatose. Diagnosen ble bekreftet med leverbiopsi og positiv genmutasjonstest. Han ble behandlet med regelmessige blodtapninger, i alt 130 ganger à 450 ml. Etter tre års behandling var serumverdiene for LH og testosteron normalisert. Hypogonadisme, som ved siden av diabetes mellitus er den hyppigst beskrevne endokrine forstyrrelse ved hemokromatose, finnes nesten utelukkende hos menn. Hos menn med hemokromatose er det viktig å undersøke gonadefunksjonen. Og man må selvfølgelig utelukke hemokromatose hos menn med hypogonadisme!

Anbefalte artikler