Gravide kan selv ta prøver for påvisning av bærertilstand for gruppe B-streptokokker

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er uenighet om hvordan man best kan forebygge alvorlig infeksjon med gruppe B-streptokokker hos nyfødte. I noenland anbefales screening av alle gravide, og også i Norge tas det ofte prøver for å påvise bærertilstand for gruppeB-streptokokker hos gravide. Vi ønsket å sammenlikne to prøvetakingsmetoder for påvisning av slik bærertilstand.

  I løpet av seks måneder ved Regionsykehuset i Trondheim fikk 89 kvinner med høy risiko for prematur fødsel tattprøve til dyrking av gruppe B-streptokokker fra vagina og analregionen. Kvinnene tok først slik prøve selv etter å hablitt instruert av en jordmor. Deretter tok en lege en ny prøve hos 80 av kvinnene.

  Samlet viste minst en av prøvene kolonisering med gruppe B-streptokokker hos 30 (34%) av 89 kvinner. Vi sammenliknetde to prøvetakingsmetodene blant 80 kvinner som fikk tatt prøve på begge måter. Vi fant at prøvene som ble tatt avkvinnene selv, oftere var positive (25 av 26 kvinner, sensitivitet 96%) enn prøvene som ble tatt av legene (17 av 26kvinner, sensitivitet 65%). Forskjellen var statistisk signifikant (p < 0,001) med kappaverdi på 0,68.

  Studien viser at prøver som er tatt av kvinnene selv, oftere vil påvise kolonisering med gruppe B-streptokokker hosgravide enn prøver som er tatt av leger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media