Gravide kan selv ta prøver for påvisning av bærertilstand for gruppe B-streptokokker

Salvesen KÅ, Dahlø R, Sommer T, Bevanger L Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Det er uenighet om hvordan man best kan forebygge alvorlig infeksjon med gruppe B-streptokokker hos nyfødte. I noen land anbefales screening av alle gravide, og også i Norge tas det ofte prøver for å påvise bærertilstand for gruppe B-streptokokker hos gravide. Vi ønsket å sammenlikne to prøvetakingsmetoder for påvisning av slik bærertilstand.

I løpet av seks måneder ved Regionsykehuset i Trondheim fikk 89 kvinner med høy risiko for prematur fødsel tatt prøve til dyrking av gruppe B-streptokokker fra vagina og analregionen. Kvinnene tok først slik prøve selv etter å ha blitt instruert av en jordmor. Deretter tok en lege en ny prøve hos 80 av kvinnene.

Samlet viste minst en av prøvene kolonisering med gruppe B-streptokokker hos 30 (34%) av 89 kvinner. Vi sammenliknet de to prøvetakingsmetodene blant 80 kvinner som fikk tatt prøve på begge måter. Vi fant at prøvene som ble tatt av kvinnene selv, oftere var positive (25 av 26 kvinner, sensitivitet 96%) enn prøvene som ble tatt av legene (17 av 26 kvinner, sensitivitet 65%). Forskjellen var statistisk signifikant (p < 0,001) med kappaverdi på 0,68.

Studien viser at prøver som er tatt av kvinnene selv, oftere vil påvise kolonisering med gruppe B-streptokokker hos gravide enn prøver som er tatt av leger.

Anbefalte artikler