Er "rett person på rett plass" et realistisk mål i sykehus?

Pettersen M, Håvelsrud K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Selv om både leger og sykepleiere mener at de bruker mye tid på arbeid som kunne vært utført av annet personell, ser det ikke ut som at rasjonalisering og effektivisering av helsepersonell er satt på dagsordenen i sykehusene i tilstrekkelig grad.

Anbefalte artikler