Dynamiske mutasjoner ved arvelige nevrodegenerative sykdommer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Arvelige nevrodegenerative sykdommer karakteriseres ofte ved sammenheng mellom nevrologisk sykdomsmanifestasjon ogamplifikasjon av spesielle basetripletter i forskjellige, definerte gener i pasientens arvestoff (DNA). Dettemolekylærgenetiske fenomenet ble først beskrevet som årsak til spinal og bulbær muskelatrofi samt fragil X-syndrom i1991. Siden den tid er 11 andre arvelige nevrodegenerative sykdommer funnet assosiert med slike trinukleotidrepeterte(TNR) ekspansjoner. Korte cytosin-adenin-guanin (CAG)-ekspansjoner er karakteristisk for åtte forskjellige arveligenevrodegenerative sykdommer som vil bli gitt oppmerksomhet her. Disse sykdommene er: Huntingtons chorea, spinal ogbulbær muskelatrofi, dentatorubropallidolysisk atrofi samt spinocerebellar ataksi type 1, 2, 3, 6 og 7.

  I normalbefolkningen er TNR vist å være lengdepolymorfe elementer som nedarves stabilt. Ved de forannevnte sykdommerderimot, er de respektive TNR-elementene ustabile ved at TNR-elementene vokser ved meiotiske ekspansjoner og nye,forøkede, lengdevarianter manifesteres i neste generasjon. Disse sykdommene øker i alvorlighetsgrad med laveredebutalder i påfølgende generasjoner. Dette forklares molekylært ved at det er en klar omvendt korrelasjon mellomdebutalder og TNR-ekspansjonens størrelse.

  Basetripletten CAG koder for aminosyren glutamin (Gln, Q) og følgelig vil ekspansjon av antall CAG-tripletter føretil inkorporering av tilsvarende antall, sammenhengende, glutaminer i proteinets polypeptidkjede (polyglutaminstrekk).Proteiner som inneholder ekspanderte polyglutaminstrekk presipiterer på grunn av selvaggregering. Dette sees isammenheng med selektivt tap og degenerasjon av nevronale celler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media