Bruk av statiner etter hjerteinfarkt i sykehus før og etter 4S-studien

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  4S-studien ble fulgt av retningslinjer for statinbehandling av pasienter med manifest koronarsykdom som anbefaltestatinbehandling for pasienter med serum-kolesterolverdi over 5,5 mmol/l, alder under 70 år og mer enn tre årsleveutsikter. Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan kunnskapen fra 4S-studien ble implementert i kliniskpraksis. Det ble gjort en retrospektiv registrering av to uavhengige kohorter av pasienter med verifisert hjerteinfarktfra 1994 (før 4S) (n = 101) og fra 1996 (n = 100). Risikofaktorer for koronar hjertesykdom ogstatinbruk ble registrert fra pasientenes journaler.

  Det var ingen forskjell i koronare risikofaktorer mellom de to kohortene. Serum-kolesterolnivå ble målt hos 95,5% avpasientene. Andelen av pasientene som fikk statinbehandling steg fra 4% i 1994 til 40% i 1996, mens 50% av pasientenemed serum-kolesterolverdi over 5,5 mmol/l fikk statinbehandling i 1996. Statinbehandlingen ble hovedsakelig startetunder sykehusinnleggelsen. Den relativt lave andel statinbruk samsvarer med tall estimert på grunnlag avsalgsstatistikk og studier i allmennpraksis. Bevisstgjøring om forskrivningsrutiner, oppfølging og tilpasning avstudier til rutiner i klinisk praksis synes nødvendig for ytterligere kvalitetsforbedring.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media