Bruk av neonatal database ved et sentralsykehus

Danielsen KE Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Alle pasienter innlagt ved Nyfødtposten, Barneavdelingen, Vest-Agder Sentralsykehus (n = 1044) ble registrert i en database i en treårs prosjektperiode 1994-96. 56 pasienter (5,4%) hadde fødselsvekt mindre enn 1500 g. Åtte barn (0,8%) døde. 13 (1,2%) hadde hjerneblødning grad 3-4 eller periventrikulær leukomalaci. 156 barn (14,9%) ble behandlet med kontinuerlig overtrykk (continuous positive airway pressure, CPAP) eller med respirator.

Databasen har vært et godt verktøy til å kvalitetssikre behandling. Det finnes i dag ingen samordnet registrering av perinatal sykelighet i Norge. Et nasjonalt samarbeid mellom landetsnyfødtavdelinger anbefales.

Anbefalte artikler