Bruk av neonatal database ved et sentralsykehus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Alle pasienter innlagt ved Nyfødtposten, Barneavdelingen, Vest-Agder Sentralsykehus (n = 1044) ble registrerti en database i en treårs prosjektperiode 1994-96. 56 pasienter (5,4%) hadde fødselsvekt mindre enn 1500 g. Åtte barn(0,8%) døde. 13 (1,2%) hadde hjerneblødning grad 3-4 eller periventrikulær leukomalaci. 156 barn (14,9%) ble behandletmed kontinuerlig overtrykk (continuous positive airway pressure, CPAP) eller med respirator.

  Databasen har vært et godt verktøy til å kvalitetssikre behandling. Det finnes i dag ingen samordnet registrering avperinatal sykelighet i Norge. Et nasjonalt samarbeid mellom landetsnyfødtavdelinger anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media