Bruk av kortbølget ultrafiolett stråling til desinfeksjon i operasjonsstuer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kortbølget ultrafiolett stråling (UV-C, 200-280 nm) har vært anvendt til desinfeksjon av luft og overflater i rom(operasjonsrom, pasientrom, laboratorier osv.) samt av luft i ventilasjonsanlegg i en årrekke. Til tross for at metodenhar vist gode resultater i form av forbedret luftkvalitet og reduserte infeksjonsrater, har teknikken fått relativtliten utbredelse. En av fordelene ved denne metoden er at kildene sørger for en kontinuerlig reduksjon av antallluftbårne mikroorganismer som til enhver tid oppstår. Bruk av kortbølget ultrafiolett stråling har imidlertid visseulemper og begrensninger. Overeksponering kan forårsake keratokonjunktivitt og erytem. Beskyttelse av hud og øyne erderfor en forutsetning for opphold i et rom hvor UV-C-intensiteten overskrider anbefalt grenseverdi. Ved å bygge innkildene eller anvende dem der det ikke pågår menneskelig aktivitet, elimineres imidlertid enhver risiko forovereksponering. I denne artikkelen diskuteres disse og andre aspekter vedrørende bruk av kortbølget ultrafiolettstråling til desinfeksjonsformål i operasjonsstuer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media