Bruk av kortbølget ultrafiolett stråling til desinfeksjon i operasjonsstuer

Bånrud H, Moan J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kortbølget ultrafiolett stråling (UV-C, 200-280 nm) har vært anvendt til desinfeksjon av luft og overflater i rom (operasjonsrom, pasientrom, laboratorier osv.) samt av luft i ventilasjonsanlegg i en årrekke. Til tross for at metoden har vist gode resultater i form av forbedret luftkvalitet og reduserte infeksjonsrater, har teknikken fått relativt liten utbredelse. En av fordelene ved denne metoden er at kildene sørger for en kontinuerlig reduksjon av antall luftbårne mikroorganismer som til enhver tid oppstår. Bruk av kortbølget ultrafiolett stråling har imidlertid visse ulemper og begrensninger. Overeksponering kan forårsake keratokonjunktivitt og erytem. Beskyttelse av hud og øyne er derfor en forutsetning for opphold i et rom hvor UV-C-intensiteten overskrider anbefalt grenseverdi. Ved å bygge inn kildene eller anvende dem der det ikke pågår menneskelig aktivitet, elimineres imidlertid enhver risiko for overeksponering. I denne artikkelen diskuteres disse og andre aspekter vedrørende bruk av kortbølget ultrafiolett stråling til desinfeksjonsformål i operasjonsstuer.

Anbefalte artikler