Alvorlig depresjon og psykose post partum - når bør elektrokonvulsiv behandling brukes?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Flere studier indikerer at elektrokonvulsiv behandling blir hyppigere brukt ved alvorlig affektiv sykdom post partumenn ellers og at behandlingen er spesielt effektiv for disse tilstandene. I artikkelen beskrives fire kvinner som etterfødsel utviklet en alvorlig affektiv lidelse med uttalte depressive symptomer. Alle fikk i løpet av sykdomsperiodenelektrokonvulsiv behandling og oppnådde full normalisering av sin psykiske tilstand.

  For de alvorligste post partum-lidelsene samt i tilfeller der man ikke relativt hurtig oppnår bedring vedpsykofarmakologisk behandling, bør elektrokonvulsiv terapi overveies som en førstehåndsbehandling. Klinisk praksis nårdet gjelder behandling av alvorlige affektive sykdomstilstander etter fødsel i Norge varierer, og retningslinjer forslik behandling bør utarbeides.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media