Alvorlig depresjon og psykose post partum - når bør elektrokonvulsiv behandling brukes?

Berle JØ Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Flere studier indikerer at elektrokonvulsiv behandling blir hyppigere brukt ved alvorlig affektiv sykdom post partum enn ellers og at behandlingen er spesielt effektiv for disse tilstandene. I artikkelen beskrives fire kvinner som etter fødsel utviklet en alvorlig affektiv lidelse med uttalte depressive symptomer. Alle fikk i løpet av sykdomsperioden elektrokonvulsiv behandling og oppnådde full normalisering av sin psykiske tilstand.

For de alvorligste post partum-lidelsene samt i tilfeller der man ikke relativt hurtig oppnår bedring ved psykofarmakologisk behandling, bør elektrokonvulsiv terapi overveies som en førstehåndsbehandling. Klinisk praksis når det gjelder behandling av alvorlige affektive sykdomstilstander etter fødsel i Norge varierer, og retningslinjer for slik behandling bør utarbeides.

Anbefalte artikler