Vikersund Kurbad

Nilsen KH Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Omorganiseringen i 1992 fra kurbad til opptreningsinstitusjon gruppe 1 har ført til bygnings- og personellmessig forbedring ved Vikersund Kurbad. Der er nå en heltids spesialist i revmatiske sykdommer, to deltids spesialister i allmennmedisin, 14 fysioterapeuter i en stor, ny avdeling med varmtvannsbasseng, en ergoterapiavdeling, en sosionom og pleiepersonell.

Som ledd i kvalitetssikringen er det siden 1981 blitt ført pasientstatistikk med effektmål for behandlingen. Den brukes til å belyse om omorganiseringen har hatt noen virkning på pasientbelegget og behandlingsresultatene.

Pasientene er nå mer funksjonshemmet ved innleggelse. Samtidig er trivselen økt og flere blir bedre. Det ser ut til at bedringen varer i flere måneder for mange med kroniske sykdommer. Likevel har andelen av revmatikere avtatt.

Omorganiseringen har vært gunstig, men tiltak bør iverksettes så flere revmatikere kan nyttiggjøre seg slike behandlingsopphold.

Anbefalte artikler