Vikersund Kurbad

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Omorganiseringen i 1992 fra kurbad til opptreningsinstitusjon gruppe 1 har ført til bygnings- og personellmessigforbedring ved Vikersund Kurbad. Der er nå en heltids spesialist i revmatiske sykdommer, to deltids spesialister iallmennmedisin, 14 fysioterapeuter i en stor, ny avdeling med varmtvannsbasseng, en ergoterapiavdeling, en sosionom ogpleiepersonell.

  Som ledd i kvalitetssikringen er det siden 1981 blitt ført pasientstatistikk med effektmål for behandlingen. Denbrukes til å belyse om omorganiseringen har hatt noen virkning på pasientbelegget og behandlingsresultatene.

  Pasientene er nå mer funksjonshemmet ved innleggelse. Samtidig er trivselen økt og flere blir bedre. Det ser ut tilat bedringen varer i flere måneder for mange med kroniske sykdommer. Likevel har andelen av revmatikere avtatt.

  Omorganiseringen har vært gunstig, men tiltak bør iverksettes så flere revmatikere kan nyttiggjøre seg slikebehandlingsopphold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media