Utprøving av standardhenvisning i Sør-Trøndelag

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I forbindelse med innføringen av vurderingsgaranti på 30 dager fra 1.1. 1998 ble det også vedtatt å innføre en såkaltstandardhenvisning ved alle henvisninger til spesialist. Statens helsetilsyn nedsatte en arbeidsgruppe som skulleutforme og utprøve et formular for standardhenvisning. Vi ville undersøke om en standardisert henvisning kunne bidratil å bedre kommunikasjonen mellom 1. og 2. linje i helsevesenet.

  Henvisningsformularet ble undersøkt ved hjelp av en kvalitetsvurderingsmetode i Sør-Trøndelag i september 1997.Formularet ble i denne perioden tatt i bruk og vurdert både av allmennleger og av mottakende spesialister. Evalueringenfra spesialistene var overveiende positiv i forhold til oppgavene de var pålagt gjennom vurderingsgarantien.Allmennlegenes vurdering var mer delt. I 90% av henvisningene ble skjemaet vurdert som godt eller brukbart, men bare i30% av tilfellene betraktet som et fremskritt. På det avsluttende kurset kom det frem mange forslag til endringer ogforbedringer. Den viktigste erfaringen fra pilotundersøkelsen var kanskje at denne type fagutvikling må samordnes medsamtidig utvikling av informasjonsteknologi i helsevesenet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media