Studenters holdninger til aktiv dødshjelp

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Spørreskjemaundersøkelser i den norske befolkning viser flertall for og økning i positiv holdning til aktiv dødshjelpved terminal sykdom. Blant leger er det bare en minoritet som støtter aktiv dødshjelp.

  En spørreskjemaundersøkelse vedrørende synet på aktiv dødshjelp ble utført blant medisin-, jus- ogpsykologistudenter ved Universitetet i Oslo (n = 588, svarprosent 66). Utgangspunktet i spørreskjemaet var en pasientsom led av en smertefull, uhelbredelig og dødelig eller ikke-dødelig sykdom, og som bad legen om hjelp til å dø. For åundersøke holdningsstyrke ble spørsmålet presentert i en kristen kontekst mot aktiv dødshjelp, i en humanistiskkontekst for og i nøytral, kontekstfri form.

  125 av 176 jusstudenter (71%), 134 av 216 psykologistudenter (62%) og 71 av 196 medisinstudenter (36%) støttet aktivdødshjelp ved terminal sykdom. Ved ikke-teminal sykdom var tilsvarende andeler henholdsvis 45%, 29% og 11%. 38% avkristne studenter støttet aktiv dødshjelp i terminalt sykdomstilfelle, mens 79% av humanetikere, 70% av andre med etannet livssyn og 65% av dem uten definert livssyn gjorde det. Det var ingen signifikant kjønnsforskjell. 17% avstudentene kunne selv tenke seg å utføre aktiv dødshjelp ved terminal sykdom. Ingen kontekstpåvirkning ble funnet.

  Resultatene indikerer stabile og differensierte holdninger til spørsmålet om aktiv dødshjelp. En tredel avmedisinstudentene støttet aktiv dødshjelp, og dette er dobbelt så mange som vanlige leger. To tredeler av jus- ogpsykologistudentene støttet aktiv dødshjelp, og dette er samsvarende med sammenliknbare aldersgrupper ibefolkningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media