Røntgen lumbosakralcolumna - er henvisningene i samsvar med kliniske anbefalinger?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Formålet med denne studien var å undersøke om henvisninger til røntgen lumbosakralcolumna fra allmennpraktiserendeleger var i samsvar med kliniske anbefalinger. Vi sammenliknet kliniske opplysninger anført i 274 henvisningsskriv mednorske og britiske anbefalinger. I tillegg intervjuet vi 99 av pasientene om symptomer og tidligere røntgenbilder, ogrevurderte deretter samsvaret ved å benytte all tilgjengelig informasjon.

  Kun 27% (43%) av de 274 henvisningene var i samsvar med de norske (britiske) anbefalingene, 36% (41%) var ikke isamsvar og for 37% (16%) var vurderingen usikker, hovedsakelig på grunn av mangelfulle opplysninger ihenvisningsskrivet. Blant 143 henvisninger som ikke var i samsvar med norske og/eller britiske anbefalinger, var detbare fire som resulterte i "viktige" funn (osteoporotiske frakturer hos to pasienter, usikker iliosakralleddsartritthos én pasient og sannsynlig benigne sklerotiske forandringer i bekkenet hos én pasient). I intervjugruppen ble andelenhenvisninger som ikke var i overensstemmelse med anbefalingene, redusert fra 40% (47%) til 31% (29%) når alltilgjengelig informasjon ble benyttet. Vi konkluderer likevel med at en betydelig andel av henvisninger til røntgenlumbosakralcolumna ikke er i samsvar med kliniske anbefalinger. Henvisninger som ikke er i tråd med anbefalingene,resulterer sjelden i viktige funn og kan antakelig utelates.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media