Populært, arbeidskrevende kurs i medisinsk statistikk

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

Nå foreligger den første evalueringen av kursopplegget i medisinsk statistikk på Internett. Kurset er et samarbeid mellom Seksjon for medisinsk statistikk ved Universitetet i Oslo og Legeforeningen. Så langt viser evalueringen at tiltaket har vært vellykket.

Kursene har vært mer enn fulltegnet og fortsatt er det ventelister for å delta. Det første kurset ble holdt høsten 1998 med 23 deltakere. I vår har 30 leger begynt med kursopplegget på Internett (1).

Evalueringen etter to kurs viser at ca. 70% av dem som begynner på kurset, gjennomfører. – Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Petter Laake, Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo. Tallene viser at 20–25% av dem som får tilbud om å delta, trekker seg når de ser hvor omfattende opplegget er. Av dem som kommer i gang med kurset, er det ytterligere 20-25% som trekker seg ved kursstart eller etter første kursbrev. – Det viser seg at vi mister deltakere i begynnelsen, sier Laake, som er ansvarlig for utviklingen og driften av kurset. – Den viktigste grunnen som oppgis, er tiden som går med, men enkelte angir også mangel på datateknisk kunnskap som en begrensning. Enkelte har nok meldt seg på for å lære bruk av PC og statistikkprogram, men kurset er rettet mer mot statistisk analyse, medgir Laake.

Omfangsrikt

All kommunikasjon med kursledelsen foregår over Internett. Kurset inneholder ni kursbrev som det tar ca. to uker å svare på. – Vi ser tendenser til en liten nedtur etter 4–5 kursbrev. Da kreves det ytterligere motivasjon til å fortsette, sier Laake. – Å opprettholde motivasjonen i 18 uker er lenge, særlig om våren. Vi vurderer derfor å dele opp kurset i to bolker, det vil si å fordele dem over to semestre.

De som gjennomfører, er godt fornøyd med det faglige utbyttet. Fleksibiliteten i kursgjennomføringen, muligheten for individuell progresjon, rask tilbakemelding på spørsmål og rask tilbakemelding på innsendte besvarelser fremheves som suksessfaktorer. – Vi lover svar innen ett døgn på spørsmål og at oppgavene skal rettes i løpet av en uke, men det er jo ikke bestandig vi klarer å overholde det, sier Laake. Han fremhever at kursledelsen er imponert over arbeidsinnsatsen til kursdeltakerne og over det faglige nivået på de innsendte besvarelsene.

Nye kurs – nye muligheter?

Målet er at deltakerne skal bli fortrolige med statistiske grunnbegreper og med en del metoder for dataanalyse. Det kreves ingen forkunnskaper i statistikk, og heller ingen spesielle kunnskaper i matematikk. Internett-tilbudet er først og fremst myntet på allmennpraktiserende leger som ikke har anledning til å delta på de tradisjonelle statistikkursene ved universitetene. Det er mange allmennpraktikere på kurset, men de fleste er i sykehusstillinger og i gang med egne prosjekter.

Til høsten tilbys 35–40 personer plass på det populære kurset. Foreløpig står ca. 40 på venteliste. Evalueringen viser også at mange ønsker seg flere påbyggingskurs i medisinsk statistikk, men foreløpig kan ikke Petter Laake love noe mer enn at opplegget fortsetter både høsten 1999 og vår- og høstsemesteret 2000.

For mer informasjon: Petter Laake, Seksjon for medisinsk statistikk, tlf. 22 85 12 35 eller e-post petter.laake@basalmed.uio.no

Påmelding til Åse Brinchmann-Hansen i Legeforeningen, telefon 23 10 91 02 eller e-post aase.brinchmann.hansen@legeforeningen.no

– Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler