Pasientinformasjon fra datakiosk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved det nye rikshospitalet får pasientene adgang til ca. 20 datakiosker der de kan lese mer om sin egen diagnose,sykdomsforløp og behandling.

  – I samarbeid med avdelingene har vi utarbeidet informasjon om de hyppigste diagnosene. På den måten får vikvalitetssikret informasjon som blir lett tilgjengelig for pasientene og som de kan ta utskrift av i datakiosken, sierAnne-Brit Bøe, informasjonssjef ved Rikshospitalet.

  Foruten ren sykdomsinformasjon er det aktuelt å presentere generell informasjon om sykehuset og informasjon ompasientrettigheter. – Alt pasienter og pårørende kan ha nytte av å vite, vil bli vurdert som aktuelt å legge ut idatakioskene. Senere vil vi vurdere om tilgang til Internett skal bli en del av informasjonstilbudet til pasientene,sier Bøe. Hun understreker at sykehuset i første omgang vil prioritere å tilby informasjon som Rikshospitalet går godfor.

  – Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  Hvordan finne tidsskrifter på nettet?

  På Legeforeningens hjemmesider () finner dulenker til flere medisinske tidsskrifter. Disse finnes under knappen Ut i verden. Foruten en opplisting av de nordisketidsskriftene og de største utenlandske, finnes tre ulike tidsskriftoversikter hvor man etter all sannsynlighet finnerdet tidsskriftet man er på jakt etter.

  WebCites Directory of Online Journals

  (http://medschool.wustl.edu/webcites/journals.htm)inneholder lenker til over 700 biomedisinske tidsskrifter på Internett. Man finner frem til det aktuelle tidsskriftetvia en alfabetisk liste eller ved å søke etter navnet.

  Highwire Press – Stanford University

  (http://www.highwire.org/) gir en ryddig oversikt over tilgang,søkemuligheter og abonnement for en rekke medisinske tidsskrifter.

  Primary Care Internet Guide

  (http://www.uib.no/isf/guide/journal.htm) har en lang listemed lenker til aktuelle tidsskrifter primært beregnet for allmenn- og samfunnsmedisin. Disse lenkene er samlet av HogneSandvik ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

  – Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  Tabell

  Gode Internett-adresser søkes

  I spalten Nettopp Internett retter Tidsskriftet oppmerksomheten mot noen av de mulighetene Internett byr på. Legerer ivrige surfere på nettet, og redaksjonen ønsker kontakt med lesere som vil dele brukererfaringer og anbefalinger medkolleger – og selvsagt avsløre sine beste Internett-adresser i Tidsskriftet.

  Kontakt Kristin Green Nicolaysen i Nettredaksjonen på telefon 23 10 90 55 eller på e-post: kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media