Landbrukshelsen

Herland B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Få næringer har gjennomgått større endringer enn landbruket med henblikk på produksjon, bemanning og sosioøkonomiske vilkår. Mange gårder har endret seg fra små, nærmest selvbærende samfunn for vel en generasjon tilbake til dagens spesialiserte og effektiviserte produksjon der bonden knapt har selskap med katten på gården i løpet av arbeidsdagen.

For arbeidsmedisinen er landbruket en utfordring innen alle fagfelter.

Anbefalte artikler