Kollegial støtte for bedret forskrivning av A- og B-preparater

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fylkeslegens innsyn i avvikende forskrivning av A- og B-preparater ble brukt av vår arbeidsgruppe til å nå kolleger isærlig risiko, for å tilby dem forebyggende veiledning. Formålet var å bygge kommunikativ kompetanse ved hjelp avsystematisk refleksjon over egne holdninger og atferd i rollen som lege. Fylkeslegen inviterte 20 på særskiltindikasjon, og Vestfold lægeforening sendte invitasjon til alle sine medlemmer.

  Vestfold lægeforenings kollegiale støttetilbud, Fylkeslegen i Vestfold og rusmiddelpoliklinikken i Vestfold utvikletsammen i 1996 og gjennomførte i 1997-98 et frivillig basert forebyggende veiledningsopplegg for lukket gruppe, der 15leger deltok. To måneder etter avslutningen fikk den enkelte deltaker tilsendt evalueringsskjema.

  Evalueringsresultatet var positivt. Det taler for at veiledningen ble opplevd som nyttig. Fylkeslegens målgruppe varrepresentert ved to deltakere (10%).

  Veiledningsopplegget var et praktisk bidrag til mer systematisk refleksjon over egen kommunikasjon og egne konsepterfor tolking av smerteatferd. Det er av allmenn interesse å få utvidet den konvensjonelle biomedisinskeforståelsesmodell for kroniske ikke-maligne smertetilstander, der forskrivning av vanedannende medikamenter er sværtkontroversielt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media