Kollegial støtte for bedret forskrivning av A- og B-preparater

Hanno T von, Hilberg E, Furuholmen D, Cramer G Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Fylkeslegens innsyn i avvikende forskrivning av A- og B-preparater ble brukt av vår arbeidsgruppe til å nå kolleger i særlig risiko, for å tilby dem forebyggende veiledning. Formålet var å bygge kommunikativ kompetanse ved hjelp av systematisk refleksjon over egne holdninger og atferd i rollen som lege. Fylkeslegen inviterte 20 på særskilt indikasjon, og Vestfold lægeforening sendte invitasjon til alle sine medlemmer.

Vestfold lægeforenings kollegiale støttetilbud, Fylkeslegen i Vestfold og rusmiddelpoliklinikken i Vestfold utviklet sammen i 1996 og gjennomførte i 1997-98 et frivillig basert forebyggende veiledningsopplegg for lukket gruppe, der 15 leger deltok. To måneder etter avslutningen fikk den enkelte deltaker tilsendt evalueringsskjema.

Evalueringsresultatet var positivt. Det taler for at veiledningen ble opplevd som nyttig. Fylkeslegens målgruppe var representert ved to deltakere (10%).

Veiledningsopplegget var et praktisk bidrag til mer systematisk refleksjon over egen kommunikasjon og egne konsepter for tolking av smerteatferd. Det er av allmenn interesse å få utvidet den konvensjonelle biomedisinske forståelsesmodell for kroniske ikke-maligne smertetilstander, der forskrivning av vanedannende medikamenter er svært kontroversielt.

Anbefalte artikler