Hjertets lidelse, leppenes sang - noen glimt fra melankoliens historie

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Melankoli - ordet har mange og varierte betydninger. I dag er det nærmest gått ut av det medisinske vokabular, ogbrukes i ICD-10 kun om depresjon med biologiske symptomer. Til gjengjeld dukker ordet melankoli til stadighet opp iandre fora, som på dagsavisenes kultursider eller i vitenskapelige publikasjoner innen humaniora. I denne artikkelensettes søkelyset på bakgrunnen for dette betydningsmangfoldet i melankolitradisjonens lange historie. Utgangspunktet erantikkens humoralpatologi, der melankoli betegnet dels en av de fire kroppsvæsker, den sorte galle, dels en sykdom somskyldtes overskudd av denne væsken og dels en mennesketype (temperamentslæren). Gjennom århundrene får dette grunnlagetstadig nye tilføyelser, som i middelalderens syndefallsfortolkning og renessansens fokus på geniet. Etter hvertetableres dagens splittelse mellom de humanistiske fag og den naturvitenskapelige medisin - samtidig som melankolibeholdes som kategori innenfor begge områder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media