Et nærgående møte med kronisk utmattelsessyndrom

Kreyberg S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Diagnostikk og utredning av tilstander forenlig med kronisk utmattelsessyndrom håndteres ikke konsekvent etter internasjonalt anbefalte retningslinjer, og det eksisterer en motstand mot å stille diagnosen på barn.

Kognitive forstyrrelser, mangel på energi, smerter og symptomenes inkonstans paret med manglende kjennskap til sykdommens naturlige forløp forklarer noe av problemene som oppstår i kommunikasjonen mellom pasienter/pårørende på den ene side og behandlingsapparatet på den annen.

Her belyses den avmakt verken pasienter, pårørende eller behandlere kan avhjelpe uten å akseptere sykdommens reelt invalidiserende natur heller enn å bygge modeller basert på udokumenterte forestillinger om psykiske faktorers innflytelse på sykdomsutviklingen.

Anbefalte artikler