Dostojevskijs epilepsi - et nytt syn på en stor dikters sykdom

Kierulf H, Kjetsaa G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen diskuterer Fjodor Dostojevskijs (1821-81) epilepsi og forkaster synspunkter som nylig er fremkommet fra russisk hold om at dikteren neppe led av epilepsi i det hele tatt.

Artikkelen gir en kort fremstilling av sykdommens etiologi og karakteriserer den som en symptomatisk lokalisasjonsepilepsi med partielle anfall. Den startet dels som enkle partielle anfall (aura) med overgang til komplekse partielle anfall (med forstyrret bevissthet), av og til med sekundær generalisering til generaliserte tonisk-kloniske anfall (grand mal). Det argumenteres for at sykdommens årsak kan være en syfilitisk meningoencefalitt som Dostojevskij pådrog seg i midten av 1840-årene.

Anbefalte artikler