Dendrittiske celler - sterke kandidater for immunterapi

Lund-Johansen F, Olweus J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hvorfor rettes immunresponser først og fremst mot infeksiøse agenser, og hvordan kan man manipulere immunapparatet til å angripe f.eks. maligne celler? Svaret kan ligge hos en “ny” type leukocytter kalt dendrittiske celler, som spiller en viktig rolle i oppstart av immunresponser. Her presenteres en oversikt over et felt der resultater fra basalforskning raskt blir tatt inn i klinisk utprøvning.

Forfatterne refererer resultater fra artikler funnet i Medline-databasen med søkeordene “dendritic cells”, kombinert med bl.a. “ontogeny”, “subpopulations”, “vaccine” eller “review”. Videre beskrives funn fra våre egne studier.

De refererte publikasjoner viser at dendrittiske celler tar opp materiale fra sine omgivelser og vandrer til lymfoid vev, der materialet presenteres for T-celler. Dendritiske celler har evnen til selektivt å rette immunresponser mot potensielt skadelige agenser som bakterier og virus. Kliniske studier viser at vaksiner som inneholder pasientens egne dendrittiske celler induserer tumorspesifikk immunitet og klinisk remisjon. Eksperimenter som bl.a. forfatterne har gjort, tyder på at det finnes flere typer dendrittiske celler med spesialiserte funksjoner.

Dendrittiske celler spiller en avgjørende rolle ved oppstart av immunresponser, og kunnskap om cellenes funksjon som immunregulatorer har økt betydelig i de senere år. Bruken av dendrittiske celler i behandlingen av sykdommer som f.eks. kreft, er svært lovende.

Anbefalte artikler