Dendrittiske celler - sterke kandidater for immunterapi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hvorfor rettes immunresponser først og fremst mot infeksiøse agenser, og hvordan kan man manipulere immunapparatet tilå angripe f.eks. maligne celler? Svaret kan ligge hos en "ny" type leukocytter kalt dendrittiske celler, som spiller enviktig rolle i oppstart av immunresponser. Her presenteres en oversikt over et felt der resultater fra basalforskningraskt blir tatt inn i klinisk utprøvning.

  Forfatterne refererer resultater fra artikler funnet i Medline-databasen med søkeordene "dendritic cells", kombinertmed bl.a. "ontogeny", "subpopulations", "vaccine" eller "review". Videre beskrives funn fra våre egne studier.

  De refererte publikasjoner viser at dendrittiske celler tar opp materiale fra sine omgivelser og vandrer til lymfoidvev, der materialet presenteres for T-celler. Dendritiske celler har evnen til selektivt å rette immunresponser motpotensielt skadelige agenser som bakterier og virus. Kliniske studier viser at vaksiner som inneholder pasientens egnedendrittiske celler induserer tumorspesifikk immunitet og klinisk remisjon. Eksperimenter som bl.a. forfatterne hargjort, tyder på at det finnes flere typer dendrittiske celler med spesialiserte funksjoner.

  Dendrittiske celler spiller en avgjørende rolle ved oppstart av immunresponser, og kunnskap om cellenes funksjon somimmunregulatorer har økt betydelig i de senere år. Bruken av dendrittiske celler i behandlingen av sykdommer som f.eks.kreft, er svært lovende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media