Screening for cøliaki hos voksne

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Cøliaki er langt vanligere enn man tidligere har antatt. Det kliniske bildet er svært variert, noe som gjør atdiagnosen kan være vanskelig å stille hos mange. Høy grad av klinisk årvåkenhet er nødvendig. Derfor kan screening avrisikokategorier være tjenlig. Selv hos pasienter med asymptomatisk sykdom kan man finne biokjemiske tegn påmalabsorpsjon, f.eks. folat-, vitamin- og jernmangel, og mange har osteopeni. Ubehandlet cøliaki medfører ensignifikant økt risiko for utvikling av malign sykdom.

  Relevant litteratur fra bl.a. Medline er gjennomgått. Risikogrupper der screening er aktuelt er familiemedlemmer,pasienter med cøliakiassosiert sykdom og pasienter med ukarakteristiske symptomer. Screening av friske er blitt utførti forbindelse med epidemiologiske forskningsprotokoller, men har ingen indikasjon utover det.

  Det er viktig å stille riktig cøliakidiagnose. Livslang behandling med strikt glutenfri kost er en effektivbehandling og beskytter mot langtidskomplikasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media