Screening for cøliaki hos voksne

Hovdenak N Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Cøliaki er langt vanligere enn man tidligere har antatt. Det kliniske bildet er svært variert, noe som gjør at diagnosen kan være vanskelig å stille hos mange. Høy grad av klinisk årvåkenhet er nødvendig. Derfor kan screening av risikokategorier være tjenlig. Selv hos pasienter med asymptomatisk sykdom kan man finne biokjemiske tegn på malabsorpsjon, f.eks. folat-, vitamin- og jernmangel, og mange har osteopeni. Ubehandlet cøliaki medfører en signifikant økt risiko for utvikling av malign sykdom.

Relevant litteratur fra bl.a. Medline er gjennomgått. Risikogrupper der screening er aktuelt er familiemedlemmer, pasienter med cøliakiassosiert sykdom og pasienter med ukarakteristiske symptomer. Screening av friske er blitt utført i forbindelse med epidemiologiske forskningsprotokoller, men har ingen indikasjon utover det.

Det er viktig å stille riktig cøliakidiagnose. Livslang behandling med strikt glutenfri kost er en effektiv behandling og beskytter mot langtidskomplikasjoner.

Anbefalte artikler