Prognose ved rygglidelser

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Prognostiske faktorer for friskmelding etter rygglidelser gjennomgås, basert på norske kontrollerte kliniske forsøk påbehandling av ryggsmerter. Det er god overensstemmelse mellom norske og internasjonale resultater.

  Bare når medisinske, psykologiske og sosiale forhold kombineres, når man et akseptabelt nivå for prediksjon. Viktigeprognostiske faktorer er lateral mobilitet, generaliserte og intense smerter, frykt for smerte, lang varighet avtilstanden og av sykmeldingen, dårlig egenvurdering av prognose og mulighet for å komme tilbake til arbeidet, lavvurdering av egen arbeidsevne, liten tro på egen innflytelse på helsen, dårlig fysisk form og lite trening før anfalletog høyt nivå av andre subjektive helseplager. Nyere data for behandling av ryggsmerter understreker betydningen avaktivisering av pasienten og av å unngå sengeleie og inaktivitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media