Økende rusproblemer "down under"

Nilsen O Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Da mitt sabbatsår skulle avvikles, måtte det bare bli Australia. Med så mange spennende publikasjoner fra Australia innen mitt felt de senere år var jeg ikke i tvil om stedet. Jeg valgte Sydney, og fikk invitasjon fra tre forskjellige steder, samtlige tilknyttet University of New South Wales. Jeg gjorde som Ole Brumm og takket ja til alle tre stedene. Det har jeg ikke angret på. Ved The National Drug and Alcohol Center finnes et 20-tall fremtredende forskere på området alkohol og narkotika som har vært fantastisk imøtekommende overfor meg.

Ved Institute of Psychiatry, School of Medicine har jeg regelmessig samarbeid med en gruppe som er spesielt opptatt av psykisk helse og suicidalitet hos rusavhengige. I samarbeid med instituttet har jeg startet en undersøkelse om depresjon og rus, dette prosjektet gjennomføres ved The Langton Clinic. Til tross for tre fysisk atskilte “arbeidssteder” har oppholdet så langt vært svært lærerikt og nyttig.

Anbefalte artikler