Nevrotisk revmatolog med leukemi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rettskrivningen i Tidsskriftet blir løpende vurdert. Ved valgfrie former velger redaksjonen.

  Ordene neurologi og reumatologi med avledede og sammensatte former har hatt valgfri skrivemåte ­ev­ i lang tid.Begge måter er oppført i Tanums ordbok i 1961­utgaven.

  Ord på leuk­ fikk valgfri form på ­ev­ først i 1992, endelig stadfestet av Rådsmøtet i Norsk språkråd i 1996.

  Praksis i Tidsskriftet har variert. Gjennomgang av våre ordlister f.o.m. 1979 viser staveformen ­eu­ frem til 1981;i tidsrommet 1981-85 ble ­ev­ benyttet; deretter ­eu­.

  Spørsmål om endring til ­ev­ har kommet til redaksjonen med jevne mellomrom, og er også omtalt i Språkspalten (1).Saken har hele tiden vært under vurdering og er nå aktualisert på bakgrunn av brev fra en neurolog til redaksjonen derhan hevder at ­ev­ er den dominerende skrivemåte blant neurologer: Spesialiteten heter nevrologi, sykehusavdelingeneheter også gjennomgående nevrologisk avdeling - så også revmatologi og revmatologisk avdeling.

  Gjennomgang av norske medisinske ordbøker, Kåss, Øyri og Lindskog, samt Kunnskapsforlagets nye medisinske leksikonviser hovedoppslag på nev­, rev­. Ved henvendelse til Norsk språkråd la de der vekt på at formene med ­ev­ er de somvinner terreng og som er de vanlige i aviser og andre medier. De anbefalte disse formene benyttet i Tidsskriftet.

  Språkbruken blant våre bidragsytere avspeiler den alminnelige språkutviklingen. Redaksjonen finner nå tiden inne tilå endre bokstaveringen til ­ev­ i norske ord av typen nevr­ og revm­. Fra og med Tidsskriftet nr. 16/1999 går vi overtil skrivemåten nevrologi og revmatologi. Endringene vil bli tatt inn i neste utgave av heftet Skikk og bruk iTidsskriftet. Vi minner imidlertid om at nettversjonen http://www.legeforeningen.no/tidsskriftet/skbruk holdes løpendeà jour.

  For ordens skyld nevnes at skrivemåten leuk­ i ord som leukemi og leukocytt beholdes og at eutanasi og aneurisme ereneformer.

  – Raida Ødegaard, Tidsskriftet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media