Leptin - fettvevshormon med mange funksjoner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En rekke gener av betydning for matinntak og energiforbruk er beskrevet i løpet av de siste årene. Siden kloningen avleptingenet ble publisert i desember 1994, er leptin identifisert som et 16 kDa-protein som syntetiseres og skilles utfra fettvev. Det sirkulerer i blodet, i fri form eller proteinbundet, og det kan binde seg til spesifikkeleptinreseptorer i det sentrale nervesystemet og i perifere vev. Leptin utskilles og degraderes for en stor del inyrene, og har en rekke ulike biologiske effekter. En av de mest slående virkningene av leptin er at det reduserermatinntaket og øker energiforbruket hos gnagere. I tillegg til å kunne påvirke energimetabolismen sterkt er leptinviktig i vekst, reproduksjon og endokrin signaloverføring. Genet for leptin er dessuten uttrykt i placenta, i epiteleti mageslimhinnen og brystkjertelen, og dessuten i skjelettmuskulatur under visse betingelser. Betydningen av leptin hosmennesket kommer til uttrykk hos ekstremt fete personer som dessuten er infertile. Disse personene kan ha mutasjoner igenene som koder for leptin eller leptinreseptor. Måling av leptinkonsentrasjonen i plasma kan ha klinisk betydning forsterkt overvektige og infertile pasienter, fordi rekombinant leptin kan gis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media