Kostbehandling ved cøliaki

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Behandlingen av cøliaki og dermatitis herpetiformis er glutenfri kost. Havre har aldri vært anbefalt i en slik diett,blant annet fordi det i en studie ble observert tarmskade hos ti av 23 cøliakibarn som i 18 måneder hadde brukt havre ikosten. Det har utviklet seg et mer nyansert syn på cøliakisykdommen de siste tiår, takket være bedre diagnostiskehjelpemidler. Nye kontrollerte kliniske studier gjør det naturlig å stille spørsmål ved kostbehandlingen, som har værtuendret i nærmere 30 år. Flere forskere hevder nå at voksne cøliakere tåler ren havre, og dermed kan cøliakerne bliusikre på hva adekvat kostbehandling er. Det er viktig at det til enhver tid er enighet om definisjonen av glutenfrikost, og at både leger og pasienter har tilstrekkelig teoretisk og praktisk kunnskap om innholdet i kostbehandlingen.God overholdelse av glutenfri diett sikrer vekst og utvikling, bedrer allmenntilstanden, helbreder mangelsykdommer oginfertilitet, motvirker osteoporose og ser ut til å redusere risikoen for overhyppighet av lymfom og andre malignesykdommer hos cøliakere og pasienter med dermatitis herpetiformis. Legen har et hovedansvar for at pasientene fårbetryggende kostveiledning og oppfølging.

  Fortsatt fraråder vi havre i glutenfri kost. En rekke kliniske studier er igangsatt, og vil trolig i løpet av få årvise om det er forsvarlig å endre behandlingsprinsippene og tillate havre i cøliakernes kosthold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media