Innopererbar kontaktlinse for korreksjon av høygradig nærsynthet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kollamer (kollagenakryl kopolymer) intraokulær "kontaktlinse" ble implantert i bakre kammer (sulcus) i øyne med egenlinse på plass for å korrigere høygradig nærsynthet i ti øyne hos seks pasienter fra februar 1997 til januar 1999.Indikasjonen var synsmessige problemer (forminskning med redusert visus samt beleggplager på kontaktlinsene) og direkteorganiske øyeproblemer (øyekatarr og hornhinnebetennelse med karinnvekst) av brille- eller kontaktlinsebruk.Preoperativ nærsynthet (sfæriske ekvivalenter) varierte fra -8,75 til -20,5 dioptrier (D), median -15,4 dioptrier.

  Median oppfølgingstid var 13,2 måneder. Den mediane postoperative nærsynthet (sfæriske ekvivalent) var -1,9. Detbest korrigerte visus ble bedret med to eller flere linjer på Snellens tavle. Iritt eller katarakt ble ikke observert.Et postoperativt kammervinkelblokk trengte tilleggsiridotomi. Linsen ble godt tolerert og gav rask funksjonsbedring.Metoden ansees å ha en kort lærekurve, spesielt hos dem som er vant med injektorbaserte, foldbare linser frakataraktkirurgi. Både høygradig nærsynte og langsynte synes med denne metode å ha fått et meget viktig supplement tilallerede eksisterende kirurgiske refraktive metoder. For de mest ekstreme refraksjonsavvik er dette enestebehandlingsalternativ dersom akkommodasjonen skal beholdes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media