Innopererbar kontaktlinse for korreksjon av høygradig nærsynthet

Tvenning O-N Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Kollamer (kollagenakryl kopolymer) intraokulær “kontaktlinse” ble implantert i bakre kammer (sulcus) i øyne med egen linse på plass for å korrigere høygradig nærsynthet i ti øyne hos seks pasienter fra februar 1997 til januar 1999. Indikasjonen var synsmessige problemer (forminskning med redusert visus samt beleggplager på kontaktlinsene) og direkte organiske øyeproblemer (øyekatarr og hornhinnebetennelse med karinnvekst) av brille- eller kontaktlinsebruk. Preoperativ nærsynthet (sfæriske ekvivalenter) varierte fra -8,75 til -20,5 dioptrier (D), median -15,4 dioptrier.

Median oppfølgingstid var 13,2 måneder. Den mediane postoperative nærsynthet (sfæriske ekvivalent) var -1,9. Det best korrigerte visus ble bedret med to eller flere linjer på Snellens tavle. Iritt eller katarakt ble ikke observert. Et postoperativt kammervinkelblokk trengte tilleggsiridotomi. Linsen ble godt tolerert og gav rask funksjonsbedring. Metoden ansees å ha en kort lærekurve, spesielt hos dem som er vant med injektorbaserte, foldbare linser fra kataraktkirurgi. Både høygradig nærsynte og langsynte synes med denne metode å ha fått et meget viktig supplement til allerede eksisterende kirurgiske refraktive metoder. For de mest ekstreme refraksjonsavvik er dette eneste behandlingsalternativ dersom akkommodasjonen skal beholdes.

Anbefalte artikler