Fysioterapi som manuell terapi

Torstensen TA, Nielsen LL, Jensen R, Reginiussen T, Wiesener T, Kirkesola G, Mengshoel AM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Manuell terapi inkluderer metoder der man bruker hendene for å strekke/tøye, mobilisere eller manipulere ryggsøylen, paravertebrale strukturer eller ekstremitetsledd. Hensikten med metodene er å redusere smerte og bedre funksjon.

I Norge er det bare fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi (manuellterapeuter) og autoriserte kiropraktorer som er autorisert av norske helsemyndigheter til å utøve manipulasjonsgrep. For å utøve manuell terapi i Norge kreves en yrkessutdanning ved høyskole av seks års varighet (fire års utdanning til fysioterapeut, to års videreutdanning for å bli manuellterapeut). Historisk er det norske systemet for manuell terapi tuftet på tre pillarer: en diagnostisk og patologisk forståelse fra den britiske ortopedi (J. Cyriax) biomekanisk forståelse og behandlingsteknikker fra osteopatien (J. Menell) og en integrering av disse systemer til norske forhold gjennom et nært samarbeid mellom norsk fysikalsk medisin og fysioterapi. På bakgrunn av det samarbeid man fikk mellom leger og fysioterapeuter med felles interesse for manipulasjonsbehandling, ble både funksjonsdiagnostisering og leddbehandling overlatt til spesialutdannede fysioterapeuter. Denne praksis ble formalisert ved at Rikstrygdeverket i 1957 opprettet en egen takst for manuell terapi.

Anbefalte artikler