Fysioterapi som manuell terapi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Manuell terapi inkluderer metoder der man bruker hendene for å strekke/tøye, mobilisere eller manipulere ryggsøylen,paravertebrale strukturer eller ekstremitetsledd. Hensikten med metodene er å redusere smerte og bedre funksjon.

  I Norge er det bare fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi (manuellterapeuter) og autorisertekiropraktorer som er autorisert av norske helsemyndigheter til å utøve manipulasjonsgrep. For å utøve manuell terapi iNorge kreves en yrkessutdanning ved høyskole av seks års varighet (fire års utdanning til fysioterapeut, to årsvidereutdanning for å bli manuellterapeut). Historisk er det norske systemet for manuell terapi tuftet på tre pillarer:en diagnostisk og patologisk forståelse fra den britiske ortopedi (J. Cyriax) biomekanisk forståelse ogbehandlingsteknikker fra osteopatien (J. Menell) og en integrering av disse systemer til norske forhold gjennom et nærtsamarbeid mellom norsk fysikalsk medisin og fysioterapi. På bakgrunn av det samarbeid man fikk mellom leger ogfysioterapeuter med felles interesse for manipulasjonsbehandling, ble både funksjonsdiagnostisering og leddbehandlingoverlatt til spesialutdannede fysioterapeuter. Denne praksis ble formalisert ved at Rikstrygdeverket i 1957 oppretteten egen takst for manuell terapi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media