Familiær middelhavsfeber

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Familiær middelhavsfeber var før en lite aktuell diagnose i Norge. Sykdommen er ikke tidligere drøftet iTidsskriftet.

  Endret etnisk befolkning i Norge gjør imidlertid at vi må regne med å få stadig flere pasienter med denne sykdommen.Det er viktig at leger i Norge kjenner sykdommen blant annet for å unngå unødvendige kirurgiske abdominalinngrep.Behandling med kolkisin gir effektiv symptomlindring og forhindrer utvikling av sekundær amyloidose.

  Sykdommen er arvelig og forekommer i flere land nær Middelhavet. Den kjennetegnes ved gjentatte anfall med feber oginflammasjon i serøse hinner, vanligvis uttrykt ved peritonitt, pleuritt eller artritt. Diagnosen stilles foreløpigklinisk etter eksklusjon av andre diagnoser.

  Vi presenterer her en pasient med familiær middelhavsfeber, og gjennomgår sykdommens genetikk, epidemiologi,patogenese, klinikk, diagnostikk og behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media