Familiær middelhavsfeber

Lorentsen T, Gerlyng P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Familiær middelhavsfeber var før en lite aktuell diagnose i Norge. Sykdommen er ikke tidligere drøftet i Tidsskriftet.

Endret etnisk befolkning i Norge gjør imidlertid at vi må regne med å få stadig flere pasienter med denne sykdommen. Det er viktig at leger i Norge kjenner sykdommen blant annet for å unngå unødvendige kirurgiske abdominalinngrep. Behandling med kolkisin gir effektiv symptomlindring og forhindrer utvikling av sekundær amyloidose.

Sykdommen er arvelig og forekommer i flere land nær Middelhavet. Den kjennetegnes ved gjentatte anfall med feber og inflammasjon i serøse hinner, vanligvis uttrykt ved peritonitt, pleuritt eller artritt. Diagnosen stilles foreløpig klinisk etter eksklusjon av andre diagnoser.

Vi presenterer her en pasient med familiær middelhavsfeber, og gjennomgår sykdommens genetikk, epidemiologi, patogenese, klinikk, diagnostikk og behandling.

Anbefalte artikler