Et enkelt behandlingsregime for subakutte ryggsmerter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ryggsmerter ser ut til å være en del av de fleste menneskers liv, og årsaken er fremdeles stort sett ukjent. Flerestrukturer har vært foreslått som viktige smertegeneratorer, men det mangler fremdeles avgjørende bevis i de flestetilfeller. Selv om prognosen vanligviser ansett for å være god, utvikler noen pasienter kroniske ryggsmerter. Fraenkelte hold blir det hevdet at vår måte å ta hånd om problemet på, er noe av forklaringen på at det de siste 40 åreneer blitt betydelig flere mennesker med kroniske ryggsmerter. Istedenfor strukturelle forandringer kan det foreligge enfunksjonell forstyrrelse i det komplekse reflekssystemet som koordinerer nettverket av paraspinale muskler, og dettekan være årsak til ryggsmertene. En stram holdning og frykt kan føre til ytterligere muskulær dysfunksjon og dermedgjøre situasjonen verre. Her beskrives et enkelt behandlingsregime. Det går ut på en klinisk undersøkelse kombinert medinformasjon om smertenes natur. Informasjon må gis på en måte som reduserer pasientens frykt og får ham til å gjenopptalett aktivitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media