Et enkelt behandlingsregime for subakutte ryggsmerter

Indahl A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Ryggsmerter ser ut til å være en del av de fleste menneskers liv, og årsaken er fremdeles stort sett ukjent. Flere strukturer har vært foreslått som viktige smertegeneratorer, men det mangler fremdeles avgjørende bevis i de fleste tilfeller. Selv om prognosen vanligviser ansett for å være god, utvikler noen pasienter kroniske ryggsmerter. Fra enkelte hold blir det hevdet at vår måte å ta hånd om problemet på, er noe av forklaringen på at det de siste 40 årene er blitt betydelig flere mennesker med kroniske ryggsmerter. Istedenfor strukturelle forandringer kan det foreligge en funksjonell forstyrrelse i det komplekse reflekssystemet som koordinerer nettverket av paraspinale muskler, og dette kan være årsak til ryggsmertene. En stram holdning og frykt kan føre til ytterligere muskulær dysfunksjon og dermed gjøre situasjonen verre. Her beskrives et enkelt behandlingsregime. Det går ut på en klinisk undersøkelse kombinert med informasjon om smertenes natur. Informasjon må gis på en måte som reduserer pasientens frykt og får ham til å gjenoppta lett aktivitet.

Anbefalte artikler