()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Religion er ethvert tanke- og atferdssystem som er felles for en gruppe, og som gir den enkelte en ramme å orientereseg i og noe å tilbe. Den religiøse tror på noe som benevnes som guddommelig, Gud eller guder. Et menneskes bilde avGud synes i betydelig grad å være formet av barnets opplevelser av sine foreldre. Barnets foreldrebilder farger denvoksne personens gudsbilde. Det ser ut til at det mer er religiøs orientering enn trosinnhold og moralsk holdning somhar betydning for personligheten og den mentale helse. Den religiøse kan ha religionen som mål og mening for sitt liveller som middel til å oppnå lindring, aksept, trygghet og sosialt fellesskap, eller vedkommende kan være tvilende ogsøkende i sin religiøse orientering. Verken ortodoks eller liberal trosholdning eller konservativ, kristen ellerhumanistisk moral synes å ha særlig innflytelse på mental helse eller psykiatrisk symptombelastning. Tro kan væremedvirkende til sykdom, men kan også virke terapeutisk. Noen pasientbeskrivelser viser dette. Religiøs tro og etreligiøst fellesskap kan virke omformende på personligheten og påvirke den mentale helsen til den troende. Omvendt kankarakter og livshendelser påvirke religiøs tro og moralske holdninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media