Kaldestad E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Religion er ethvert tanke- og atferdssystem som er felles for en gruppe, og som gir den enkelte en ramme å orientere seg i og noe å tilbe. Den religiøse tror på noe som benevnes som guddommelig, Gud eller guder. Et menneskes bilde av Gud synes i betydelig grad å være formet av barnets opplevelser av sine foreldre. Barnets foreldrebilder farger den voksne personens gudsbilde. Det ser ut til at det mer er religiøs orientering enn trosinnhold og moralsk holdning som har betydning for personligheten og den mentale helse. Den religiøse kan ha religionen som mål og mening for sitt liv eller som middel til å oppnå lindring, aksept, trygghet og sosialt fellesskap, eller vedkommende kan være tvilende og søkende i sin religiøse orientering. Verken ortodoks eller liberal trosholdning eller konservativ, kristen eller humanistisk moral synes å ha særlig innflytelse på mental helse eller psykiatrisk symptombelastning. Tro kan være medvirkende til sykdom, men kan også virke terapeutisk. Noen pasientbeskrivelser viser dette. Religiøs tro og et religiøst fellesskap kan virke omformende på personligheten og påvirke den mentale helsen til den troende. Omvendt kan karakter og livshendelser påvirke religiøs tro og moralske holdninger.

Anbefalte artikler