Tonsillektomi - dagkirurgi eller hospitalisering?

Søreide AK, Olofsson J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Tonsillektomi utføres i økende grad som dagkirurgi. Nyere undersøkelser viser at dette er medisinsk forsvarlig. Vi ønsket å undersøke hvordan pasientene opplever dagkirurgi. Derfor gjennomførte vi en prospektiv studie der pasienter som gjennomgikk (adeno)tonsillektomi som dagkirurgi ble sammenliknet med pasienter som var innlagt under inngrepet. 104 pasienter ble operert dagkirurgisk og 88 innlagt. De innlagte oppfylte også seleksjonskravene til dagkirurgi med unntak av at avstanden til sykehus var for lang.

Tonsillektomi er en operasjon med stor postoperativ morbiditet. De fleste av pasientene som blir operert inneliggende, oppfatter dagkirurgisk behandling som lite aktuelt. Vår undersøkelse viser at flertallet av pasientene likevel ville foretrekke dagkirurgi hvis de fikk god informasjon om dette alternativet. To uker etter operasjonen ville 92% av pasientene som hadde gjennomgått dagkirurgisk tonsillektomi, også ha foretrukket inngrepet utført som dagkirurgi. Pasienter som gjennomgår dagkirurgisk tonsillektomi sover bedre, drikker mer og har mindre smerter enn de som tilbrakte første natt i sykehus.

Dagkirurgi er kostnadseffektivt og man har samtidig mulighet til å bedre pasientenes postoperative periode.

Anbefalte artikler