Tonsillektomi - dagkirurgi eller hospitalisering?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tonsillektomi utføres i økende grad som dagkirurgi. Nyere undersøkelser viser at dette er medisinsk forsvarlig. Viønsket å undersøke hvordan pasientene opplever dagkirurgi. Derfor gjennomførte vi en prospektiv studie der pasientersom gjennomgikk (adeno)tonsillektomi som dagkirurgi ble sammenliknet med pasienter som var innlagt under inngrepet. 104pasienter ble operert dagkirurgisk og 88 innlagt. De innlagte oppfylte også seleksjonskravene til dagkirurgi med unntakav at avstanden til sykehus var for lang.

  Tonsillektomi er en operasjon med stor postoperativ morbiditet. De fleste av pasientene som blir operertinneliggende, oppfatter dagkirurgisk behandling som lite aktuelt. Vår undersøkelse viser at flertallet av pasientenelikevel ville foretrekke dagkirurgi hvis de fikk god informasjon om dette alternativet. To uker etter operasjonen ville92% av pasientene som hadde gjennomgått dagkirurgisk tonsillektomi, også ha foretrukket inngrepet utført somdagkirurgi. Pasienter som gjennomgår dagkirurgisk tonsillektomi sover bedre, drikker mer og har mindre smerter enn desom tilbrakte første natt i sykehus.

  Dagkirurgi er kostnadseffektivt og man har samtidig mulighet til å bedre pasientenes postoperative periode.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media