Tidligere redaktør i JAMA er ny redaktør av Medscape

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
  Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
  grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  George D. Lundberg som i januar 1999 ble avskjediget fra stillingen som redaktør av JAMA, er nå ansatt som redaktøri Medscape - en anerkjent medisinsk ressurs på nettet (1). Medscape er et gratis nettsted (http://www.medscape.com) og har over en million registrerte "medlemmer". Deres filosofihar vært å tilby best mulig informasjon på enklest mulig måte.

  Medscape samarbeider med en rekke tidsskrifter, og kommer jevnlig med nye utgaver der de i fulltekst og med bilderpresenterer artikler fra disse. De har også lansert egne nettbaserte tidsskrifter som stoffet hentes fra. Dessutentilbyr de egne underseksjoner rettet mot de ulike spesialitetene, dagen-derpå-sammendrag fra store medisinske møter,kliniske retningslinjer og enkel tilgang til store databaser.

  - Det finnes mer enn 15 000 medisinske ressurser på nettet. Bare et fåtall har høy redaksjonell standardmed gjennomarbeidet informasjon, sier George D. Lundberg som har vært medlem hos Medscape siden 1996 og har fulgtutviklingen i disse årene. - Pålitelig informasjon er verdens mest virksomme medisin, uttaler han og ser frem tilnye oppgaver i et annet medium.

  - Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  Finn tilbake på Legeforeningens nettsider

  Legeforeningens Internett-sider er utformet slik at det er vanskelig å få laget bokmerke til mange av lenkene ogsidene man klikker seg inn på. Sidene er bygd opp med en teknisk løsning som heter "frames". Det betyr at den gulerammen på venstre side og på toppen bare forandrer seg når man klikker på en av de grå knappene. "Frames" gjør detenklere å navigere rundt på sidene, men man mister muligheten til å lage bokmerke på vanlig måte. Dette gjør detvanskelig for mange å finne tilbake til sider man synes er interessante. Det finnes imidlertid en mulighet for å lagebokmerke til teksten på den hvite siden, og å bli kvitt den gule rammen.

  Slik gjøres det i Netscape 4.0: Stå i det hvite feltet midt på siden, i teksten. Hold høyre musetast nede. Da vildet komme frem flere valg, og ved å klikke på Add Bookmark er problemet løst. For å få den gule rammen til åforsvinne velges Open Frame in New Window. Man kan også klikke på Create Shortcut. Da vil adressentil siden komme frem i feltet som heter URL.

  I Netscape 3.0 får man frem alternativene Add Bookmark og Create Shortcut, mens i InternetExplorer 4.0 kan man velge Legge til i Favoritter.

  - Grete Strand, Nettredaksjonen

  Metodebok for turnusleger på nettet

  Metodeboken for turnuskandidater har nå funnet veien til Legeforeningens hjemmeside, og finnes under knappenUtdanning og deretter under valget Turnustjeneste. Metodeboken foreligger i tredje reviderte utgave,og er betydelig utvidet i forhold til tidligere utgaver. Det er lagt vekt på gjeldende retningslinjer forturnustjenesten, aktuelle ferdighetslister m.m.

  Boken er skrevet av Lars Aabakken, John-Arne Røttingen og Erik Lyseggen. I tillegg har de hatt solid faglig støttefra spesialister som har gjennomgått de enkelte kapitlene.

  - Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media