Sosiale forskjeller i kreftoverlevelse

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sosiale forskjeller i overlevelse av 12 vanlige krefttyper er studert ved hjelp av en additiv-multiplikativ ratemodellsom er estimert på grunnlag av register- og folketellingsdata. Det tillegget i dødelighet som kreftpasienter får iforhold til ellers like mennesker uten kreft, avhenger signifikant av både utdanning, inntekt og yrke. Tillegget er idet store og hele omtrent 15% lavere for kvinner og menn med utdanning utover videregående skole enn for dem med baregrunnskole når det blir tatt hensyn til forskjeller i alder, periode, histologi og stadium på diagnosetidspunktet.Prognosen er enda bedre for dem med utdanning på hovedfagsnivå, som kan forvente å leve mer enn ett år lenger etterdiagnosen enn dem med bare grunnskole, når man beregner et grovt gjennomsnitt over krefttypene. Disse data gir ikke noeklart inntrykk av om det er forskjeller i vertsfaktorer, slik som omfanget av andre sykdommer, styrken avimmunforsvaret og livsstilen, eller forskjeller i behandling som er hovedansvarlig for ulikhetene i overlevelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media