Smittsomme sykdommer i landene i det tidligere Sovjetunionen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Landene i det tidligere Sovjetunionen ble stilt overfor et betydelig problem da sammenbruddet av det eksisterendenettverk av forebyggende helsetjenester brøt sammen som en følge av overgang fra kommandoøkonomi til tilnærmetmarkedsøkonomi. Denne overgangen førte til et sammenbrudd i en rekke samfunnsforhold som verner befolkningen motspredning av smittsomme sykdommer, blant annet sykdommer som kan forebygges ved immunisering og seksuelt overførbaresykdommer.

  I tillegg så man en økning i rusmiddelmisbruk, psykiatriske lidelser og vold, som sovjetstaten, på samme måte somseksuelt overførbare sykdommer, hadde betegnet som "sosiale sykdommer" og "samfunnssykdommer".

  Det internasjonale samfunnet reagerte raskt og effektivt, ikke minstav frykt for at allmennfarlige smittsommesykdommer, særlig difteri og andre vaksineforebyggbare sykdommer, kunne true resten av den industrialiserte verden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media