Smittsomme sykdommer i landene i det tidligere Sovjetunionen

Ekeid S-E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Landene i det tidligere Sovjetunionen ble stilt overfor et betydelig problem da sammenbruddet av det eksisterende nettverk av forebyggende helsetjenester brøt sammen som en følge av overgang fra kommandoøkonomi til tilnærmet markedsøkonomi. Denne overgangen førte til et sammenbrudd i en rekke samfunnsforhold som verner befolkningen mot spredning av smittsomme sykdommer, blant annet sykdommer som kan forebygges ved immunisering og seksuelt overførbare sykdommer.

I tillegg så man en økning i rusmiddelmisbruk, psykiatriske lidelser og vold, som sovjetstaten, på samme måte som seksuelt overførbare sykdommer, hadde betegnet som “sosiale sykdommer” og “samfunnssykdommer”.

Det internasjonale samfunnet reagerte raskt og effektivt, ikke minstav frykt for at allmennfarlige smittsomme sykdommer, særlig difteri og andre vaksineforebyggbare sykdommer, kunne true resten av den industrialiserte verden.

Anbefalte artikler