Røntgenundersøkelser i Norge - optimalisert strålebruk og strålevern

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Resultatene fra et doktorgradsarbeid utgått fra Statens strålevern diskuteres i denne artikkelen i lys av prinsippeneom berettiget og optimalisert strålebruk. Bruken av røntgendiagnostikk i Norge er studert ved en serie landsomfattendekartlegginger av antall foretatte undersøkelser (over 5000 målinger av stråledose til pasient ved mer enn 50 sykehus)samt ved målinger av bildekvalitet ved mammografi og computertomografi. Store variasjoner mellom norske sykehus ibruken av røntgenundersøkelser ble påvist. Dette kan bety at det er et visst overforbruk av røntgenundersøkelser, atkunnskapene om hvordan man best skal utnytte apparaturen ikke er god nok, og at det satses for lite påkvalitetskontroll. Kriteriene for henvisning til røntgenundersøkelse bør presiseres bedre, og prosedyrene måoptimaliseres ved at stråledosene holdes så lave som mulig samtidig som at bildekvaliteten er god nok til at sykdomoppdages. Et nytt EU-direktiv vil antakelig føre til krav om bedre strålevern innen medisinsk strålebruk, ogutdanningsinstitusjonene vil bli stilt overfor nye utfordringer. Strålevernsarbeid er basert på antakelsen om at allbruk av røntgenstråling kan medføre en viss helserisiko. Den samlede dosen hos befolkningen fra røntgendiagnostikk erhøy, men for den enkelte pasient vil nytten av å få stilt en diagnose langt overstige eventuell risiko for helseskadersom følge av strålingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media