Renal krise ved systemisk sklerose

Haugeberg G, Bie R, Ørstavik R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Systemisk sklerose er en sjelden systemisk bindevevssykdom som kan ramme mange ulike organer. Nyreaffeksjon forekommer hos 10-40% av pasientene, mens autopsistudier har påvist nyreparenkymforandringer hos opptil 80%. Klinisk deles nyreaffeksjonen inn i en kronisk og en akutt forløpende form. Den akutte formen betegnes renal krise og er forbundet med høy dødelighet. På bakgrunn av en kasuistikk belyser artikkelen renal krise ved systemisk sklerose. Behandling med ACE-hemmere har bedret prognosen betraktelig. Nøye oppfølging av risikopasienter, dvs. pasienter med systemisk form av sykdommen og som har antistoffer mot RNA-polymerase, og tidlig behandling ansees som viktig for prognosen.

Anbefalte artikler