Problembasert læring i Beatles-byen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Seks nordmenn studerer medisin ved Liverpool Medical School, University of Liverpool. Dette er bl.a. et resultat avNorges teknisk-naturvitenskapelige universitets oppkjøp av studieplasser i utlandet. Kurset er et integrertproblembasert opplegg, og går over fem år. De norske studentene opplever Liverpool som en studentvennlig by med etmangfold av tilbud. Liverpool Medical School har en omfattende historie som de er stolte av. Dagens studieopplegg erimidlertid av ny dato. Undervisningen foregår i små grupper, og det blir lagt vekt på selvstendig fordypning.

  Det meste av praktisk art ved ankomst var organisert, og overgangen til et nytt land ble gjort så myk som mulig.Studentene fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Liverpool har de samme økonomiske forhold som studenteri Norge. Hvis man ikke er tatt opp gjennom dette universitetet, må man imidlertid dekke en stor andel av skolepengeneselv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media