Problembasert læring i Beatles-byen

Kåss RM, Seljesæter HM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Seks nordmenn studerer medisin ved Liverpool Medical School, University of Liverpool. Dette er bl.a. et resultat av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets oppkjøp av studieplasser i utlandet. Kurset er et integrert problembasert opplegg, og går over fem år. De norske studentene opplever Liverpool som en studentvennlig by med et mangfold av tilbud. Liverpool Medical School har en omfattende historie som de er stolte av. Dagens studieopplegg er imidlertid av ny dato. Undervisningen foregår i små grupper, og det blir lagt vekt på selvstendig fordypning.

Det meste av praktisk art ved ankomst var organisert, og overgangen til et nytt land ble gjort så myk som mulig. Studentene fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Liverpool har de samme økonomiske forhold som studenter i Norge. Hvis man ikke er tatt opp gjennom dette universitetet, må man imidlertid dekke en stor andel av skolepengene selv.

Anbefalte artikler