Om kjærlighet i medisinen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Denne artikkelen drøfter hva det vil si å utøve legeyrket med kjærlighet. En av legens viktigste oppgaver er å bygge enbro mellom medisinen som et "objektivt" fag og den enkelte pasient som et unikt og sårbart individ. De fleste møtermellom pasient og lege kan foregå på et plan der pasientens dypeste tanker ikke kommer til uttrykk. I slike møter kanbroen være minimalistisk, basert på kompetanse og respekt. I andre tilfeller må broen mellom lege og pasient kunne tålehelt andre følelsesmessige belastninger for at kommunikasjonen skal bli effektiv og bidra til å skape helse. Å bygge enslik bro er en utfordring som forutsetter at legen gir noe av seg selv - hvilket kan betraktes som enkjærlighetshandling. Legen må være villig til å lytte til pasientens budskap og tolerere den smerte som ikke sjeldenligger gjemt i menneskers liv. Artikkelen inneholder en pasienthistorie (fra psykiatrien) som illustrerer hvordananledningen til å berette en fortiet traumatisk historie kan være det første skritt på veien mot helbredelse.

  Et annet aspekt ved kjærligheten er ønsket om ikke å krenke den annen part. Dette gjelder også i sammenhenger somkan virke "nøytrale". Essayet inneholder en pasienthistorie (fra svangerskapsomsorgen) som illustrerer hvordan brukenav moderne diagnostisk teknologi kan plassere pasienten (her: hennes ufødte barn) i en uventet og belastenderisikokategori som pasienten ikke har noen mulighet til å påvirke. Historien viser hvor viktig det er at legen påtarseg ansvaret for å fortolke diagnostisk usikkerhet i et språk som pasienten kan håndtere intellektuelt og emosjonelt.Forfatteren foreslår begrepet "the grandpa' factor" for å beskrive et virkemiddel i dialogen med pasienter som stillesoverfor en lav, men skremmende risiko for at noe vil gå galt: Den "medisinske bestefar" holder ikke opplysningertilbake, men avslutter bevisst sin forklaring med et personlig og klart budskap om at det er all grunn til å væreoptimistisk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media